Barnombudsmannen, BO, ska undersöka utvecklingsbehov och insatser för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och för unga som är icke-binära. BO ska ta hänsyn till kunskap som har framkommit under två av myndighetens tidigare uppdrag:
1. uppdrag att inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer
2. uppdrag som strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter