Länsstyrelserna ska fortsätta att under 2019 förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, enligt det uppdrag som länsstyrelserna fick av regeringen 2017