Länsstyrelserna ska fortsätta att under 2020 förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, enligt det uppdrag som länsstyrelserna fick av regeringen 2017. I arbetet ingår att fortsätta utveckla verksamheten med regionala resurscentrum. Länsstyrelserna ska samverka med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland i frågor som gäller hedersrelaterat våld och förtryck.