Statens institutionsstyrelse, SiS, ska utveckla sin kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck, och om att förebygga våld. SiS ska höja myndighetens och medarbetarnas kunskaper om:
• hedersrelaterat våld och förtryck
• våldsförebyggande arbete bland pojkar, unga män och i ungas partnerrelationer, inklusive destruktiva maskulinitetsnormer
• prostitution och människohandel

SiS ska samverka med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland*.

*Bytte i oktober 2022 namn till: Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.