Jämställdhetsmyndigheten ska fortsätta att ta fram utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det ingår att också ta upp frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av kvinnor, våld mot barn, prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra uppdraget i samverkan med Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, med Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, och med andra relevanta lärosäten. Myndigheten ska hämta in synpunkter från Universitets- och högskolerådet, Socialstyrelsen, och från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.