Utreda förutsättningarna för en benchmarkingmodell för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter bland annat rörande jämställdhetsintegrerade styrprocesser eller jämställd resursfördelning

Jämställdhetsmyndigheten ska utreda förutsättningarna att skapa en modell för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter. Det skulle vara en så kallad benchmarkingmodell, där man pekar ut "modellmyndigheter". Tanken med en modell är att underlätta för myndigheter att utbyta erfarenheter av jämställdhetsintegrerade styrprocesser. Modellen skulle också underlätta för myndigheter att utbyta erfarenheter av jämställd resursfördelning. Jämställdhetsmyndigheten ska ringa in samhällsområden där samverkan och utbyte av erfarenheter kan hjälpa myndigheter att uppnå bättre resultat.

Exempel på områden är att
• öka kvinnors ekonomiska makt
• öka sysselsättningen bland utrikesfödda kvinnor
• motverka att arbetsmarknaden segregeras utifrån människors kön
• förebygga att människor utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck

Startdatum: 01 januari 2019

Slutdatum: 22 november 2019

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete