Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat de senaste decennierna. Enligt Nationella trygghetsundersökningen har också utsattheten för sexualbrott ökat. Flera faktorer kan ha påverkat utvecklingen, till exempel människors benägenhet att anmäla och rapportera sexualbrott, hur lagstiftningen är utformad liksom faktisk utsatthet. Brottsförebyggande rådet, Brå, ska belysa orsaker till ökningarna sedan 2005. I uppdraget ingår att, utifrån data om upplevd utsatthet och anmälda brott, analysera om ökningarna gäller särskilda typer av sexualbrott, tillvägagångssätt, situationer, utsatta personer respektive gärningspersoner.