Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ska identifiera behov hos kommunernas socialnämnder när det gäller riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. MFoF ska också ta fram ett stöd för socialnämndernas handläggningsarbete.