Socialstyrelsen ska under 2019 fördela utvecklingsmedel till kommuner och regioner, för att bidra till att kvalitetsutveckla deras arbete mot våld i nära relationer. Kompetensstödet ska bidra till att öka medarbetares kunskaper också om hedersrelaterat våld och förtryck, och om könsstympning av kvinnor och flickor. Utvecklingsmedlen ska öka medarbetares kompetens att bemöta och stödja våldsutsatta kvinnor, våldsutsatta barn liksom personer som lever i prostitution.  

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.