Kvinna in i Sverige

Kvinna in i Sverige var ett projekt som riktade sig till de kvinnor som till exempel levt i Sverige i tio till femton år, men aldrig haft ett jobb. Syftet var att öka självförsörjningsgraden och självförtroendet hos deltagarna. Det skulle också öka deras kunskap om det svenska samhället och språket. Arbetssätten, metoderna och förhållningssätten som användes av medarbetarna i projektet har dokumenterats på deras webbplats och utgör en form av metodhandbok.

Förutom att nå en grupp som idag står långt ifrån den svenska arbetsmarknaden var målet med projektet att utveckla arbetssätt och metoder som kommuner nu kan använda i den dagliga verksamheten.

Konkreta exempel på mål:

 • fler utrikesfödda kvinnor kommer i arbete,
 • öka jämställdheten och att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden,
 • bidra till att utrikesfödda kvinnors ställning på arbetsmarknaden stärks,
 • få ökad kunskap om varför målgruppen inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

Metodhandbokens delar:

 • Projektlogiken - effektkedjan
 • Etiska kontrakt och arbetskultur
 • Fasta rutiner
 • Stärka sin egenmakt
 • Fyra filmer om det svenska samhället
 • Träna ledarskap och ta ansvar
 • Könsuppdelad verksamhet och invånardialog
 • Skapa tillit och tilltro
 • Att vara delaktig i samhället
 • Metoder som leder till arbete/studier och förändrade attityder
 • Arbetsrelaterade aktiviteter/metoder
 • Teambuilding och samarbete
 • "Learning by doing och Doing by learning"
 • Bryta mot begränsande normer
 • Förbättra sin hälsa
 • Metoder på medarbetarnivå
 • Innovativa metoder - att skapa paradigm
 • De svåra samtalen
 • Höga förväntningar
 • Metod för in- och utslussning av deltagare
 • Samtalsmetoder
 • Metoder för implementering och hållbarhet
 • En social räknesnurra
 • Bygga framtida samhandlingsarena
 • Stegförflyttningar
 • Gå i en kvinnas fotspår

Projektet har delfinansierats av Europeiska socialfonden (ESF), och var ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanland som projektägare och kommunerna Sala, Köping, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg. 

Här finns verktyget

Gå till Kvinna in i Sverige

Makt och inflytande

Ekonomi

Utbildning

Publiceringsdatum: 30 maj 2022

Senast uppdaterad: 10 juni 2022