Respekttrappan

Respekttrappan syftar till att öka kunskap och nyfikenhet för området respekt och jämlikhet. Genom en blandning av fakta och upplevelser får deltagarna på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt reflektera, samtala och lära sig mer om olika privilegier, normer och diskrimineringsgrunder. Respekttrappan är självinstruerande och utformad för att vem som helst ska kunna både hålla och delta i en övning – oavsett förkunskaper. De sju stegen är uppbyggda utifrån ett förändringsperspektiv och innehåller både grupp- och individuella övningar.

Sju steg mot stor förändring

Genom att genomföra övningar tar du dig individuellt eller tillsammans med ditt team, uppför Respekttrappan i sju steg som bör göras i rätt ordning. Det är gratis att registrera ett konto för att komma igång med övningen som sker online.

1 Tänk!

Deltagarna närmar sig ämnet på ett utbildande och dialogorienterat sätt. Det kan till exempel handla om att titta på ett filmklipp eller läsa en artikel, som därefter diskuteras i gruppen.

2 Lär!

Genom e-learning kan deltagarna på egen hand eller tillsammans öka sin faktakunskap.

3 Quizza!

Quiz är ett lustfyllt sätt för deltagarna att lära sig mer, inte nödvändigtvis att svara ”rätt”.

4 Upplev!

Deltagarna får i olika fysiska övningar prova på och utforska ovana perspektiv och prata om hur det känns.

5 Reflektera!

Liknar det första steget, ”Tänk!”, men diskussionerna rör sig närmare deltagarnas och gruppens egna normer och beteenden.

6 Kartlägg!

Genom att observera och kartlägga omgivningen försöker deltagarna upptäcka mönster som tidigare varit osynliga eller otydliga.

7 Gör!

Deltagarna tar fram checklistor, strategier och enkla handlingsplaner för att hantera de situationer, problem och fallgropar som upptäckts på vägen uppför trappan.

  

Här finns verktyget

Verktyget är framtaget av SBAB och Make Equal. Det är SBAB:s arbetsgrupp för respekt och jämlikhet, med representanter från olika delar av verksamheten, som tillsammans med stiftelsen Make Equal tagit fram Respekttrappan.

Gå till Respekttrappan 

 

Publiceringsdatum: 6 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022