Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning 3 hp

Start: 2 november
Var: Online. Kursen består av fem kurstillfällen.

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola en kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av kursplan. Kursen kommer att livestreamas.

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på distans förlagd under fem förmiddagar och en heldag om hedersrelaterat våld och förtyck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Kursen kommer att livestreamas. 

Kursen erbjuds lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattas av examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning. Den vägleder också kursdeltagarna i att utforma undervisningstillfällen, examination och kursplan. 

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteratur och föreläsningar varvat med praktiska övningar och diskussioner samt seminarier. Det förekommer också lärandeaktiviteter som förutsätter arbete mellan kurstillfällena. 

Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet, dels genom en hemtentamen som består av att utveckla en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom. 

Lärare 

Kursansvarig: Lisa Lundberg

Övriga lärare: Maria Eriksson, Hanna Linell, representant för Origo Stockholm, Åsa Landberg.

Kursdatum och anmälan 

Alla kurstillfällen är kl. 09.00-12.00

  • 2 november
  • 9 november 
  • 16 november 
  • 23 november 
  • 30 november 

Målgrupp

Universitets- och högskolelärare samt programansvariga.

Plats

Kursen kommer att livestreamas från Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Anmäl dig på högskolans webbplats

Anmälan stänger 3 oktober 2022. 

Hedersrelaterat våld och förtryck

Utbildning

Publiceringsdatum: 1 september 2021

Senast uppdaterad: 17 maj 2022