Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning, 3 hp

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder tillsammans med Marie Cederschiöld högskola en kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av kursplan.

Marie Cederschiöld högskola högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på distans förlagd under fem förmiddagar och en heldag om hedersrelaterat våld och förtyck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. 

Kursen erbjuds lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattas av examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning.

Innehåll

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteratur och föreläsningar varvat med praktiska övningar och diskussioner samt seminarier. Det förekommer också lärandeaktiviteter som förutsätter arbete mellan kurstillfällena. Kursen vägleder kursdeltagarna i att utforma undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Examination

Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet, dels genom en hemtentamen som består av att utveckla en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom. 

Tid och plats

Kursen består av fem gemensamma kursträffar 2023 som hålls förmiddagar kl. 09.00-12.00.

9 november
16 november
23 november
30 november
7 december

Undervisningen ges digitalt via Zoom.

Anmälan

Anmäl dig till kursen Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Sista dag för anmälan är 20 oktober 2023.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Utbildning

Publiceringsdatum: 1 september 2021

Senast uppdaterad: 17 maj 2023