Att examinera och inkludera kunskap om utövande av våld i nära relationer, 3 hp

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder tillsammans med Marie Cederschiöld högskola en kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning. Den vägleder också kursdeltagarna i att utforma undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Marie Cederschiöld högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på distans förlagd under fem förmiddagar om utövande av våld i nära relationer. Kursen vänder sig till programansvariga, studierektorer samt lärare vid de program där examenskraven omfattar examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursinnehåll

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteratur och föreläsningar varvat med praktiska övningar och diskussioner samt seminarier. Det förekommer också lärandeaktiviteter som förutsätter arbete mellan kurstillfällena.

Examination

Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet, dels genom en hemtentamen som består av att utveckla en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom.

Tid och plats

Kursen består av fem gemensamma kursträffar 2023 som hålls förmiddagar kl. 09.00-12.00.

17 november
24 november
1 december
8 december
15 december

Undervisningen ges digitalt via Zoom.

Anmälan

Sista dag för anmälan är 27 oktober 2023.

Anmäl dig till kursen Att examinera och inkludera kunskap om utövande av våld i nära relationer inom examensmålet ’visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.'

Utbildning

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 16 maj 2023

Senast uppdaterad: 27 september 2023