Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar, 3 hp

Kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri tredagarskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på barns utsatthet. Kursen vänder sig till dig som är programansvarig eller ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Den här utbildningen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och unga och funderar över hur ni ska genomföra undervisningen på ditt lärosäte. Utbildningen ges på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten som ett stöd till universitet och högskolor i implementeringen av utbildningsmoment inom det nya examensmålet.

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för utbildningarna fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Innan start ska deltagarna genomföra webbutbildningen Basprogram om våld mot barn.

Kursinnehåll

Under kursen kommer du som deltagare bland annat att få stöd i att identifiera lärandemål, välja pedagogisk metod och att planera undervisning om våld mot barn. Kursen innehåller både tematiska föreläsningar och diskussioner samt arbete i grupp där du som deltagare får diskutera dilemman, utmaningar och vägval i undervisningen tillsammans med kollegor från andra lärosäten.

Kursen inkluderar:

  • Teorigenomgångar om området våld mot barn (t.ex. förekomst och konsekvenser), barns rättigheter, etik, juridik och myndighetssamverkan
  • Pedagogiska verktyg för att planera och genomföra utbildningsmoment
  • Praktiska resurser och stöd till lärare och studenter
  • Diskussion och reflektioner kring attityder och värderingar inom området våld mot barn

Läs kursplanen

Genomförande och examination

Kursen ges under totalt tre dagar. De första två dagarna innefattar aktivt deltagande i seminarier, diskussioner och workshop. Därefter skriver kursdeltagarna individuella examinationsuppgifter som presenteras och diskuteras vid uppföljande tillfälle. Examinationsuppgiften fokuserar på att planera ett eget undervisningsmoment i examensmålet.

Tid och plats

Samtliga tillfällen hålls förmiddagar kl. 9.00-16.00.

17 oktober, 2023
18 oktober, 2023
14 november, 2023

Undervisningen sker digitalt.

Anmälan

Anmälan har stängt.

Sista dag för anmälan var 15 september 2023.

Mäns våld mot kvinnor

Utbildning

Publiceringsdatum: 7 oktober 2021

Senast uppdaterad: 27 september 2023