Kommande utbildningar

När anmälan är öppen till en kurs finns den i listan på sidan Våra utbildningar. Här kan du läsa om våra återkommande kurser även innan anmälan har öppnat. Under 2023 erbjuds flera kurstillfällen på områdena jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering.

Bild på en gågata i Umeå centrum med människor som går, leder en cykel coh går med barnvagn.

Jämställdhetsintegrering för ledare i staten

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. 

Det finns en tydlig förväntan från regeringen att statliga myndigheter ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Den strategi som Sverige huvudsakligen använder för att uppnå dessa mål kallas jämställdhetsintegrering.

Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas. Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef eller har en arbetsledande funktion vid en statlig myndighet eller ett lärosäte. Du har personalansvar och/eller leder, styr och utvecklar verksamheten utifrån ekonomiska ramar.

Kursen syftar till att höja både din egen kunskapsnivå och kvalitén på jämställdhetsarbetet. Den är på grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper. Du kommer dock att behöva förbereda dig genom att genomgå en kort webbutbildning (se nedan). 

Innehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskap om:

 • Sveriges jämställdhetspolitik
 • jämställdhetsintegrering som strategi
 • hur du kan förstå din roll i relation till jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet

Kursen innehåller:

 • Ett förberedande moment: att genomgå vår webbutbildning Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter
 • Två digitala halvdagar som består av både genomgångar, samtal och reflektioner i grupp.
 • En uppgift mellan första och andra tillfället som handlar om att använda din nya kunskap på ett konkret sätt i den egna verksamheten.

Kostnad

3 800: - ex. moms per deltagare. Observera att anmälan är bindande. Om du avbokar efter sista anmälningsdag debiteras halva kursavgiften. Om du inte avbokar alls, eller deltar vid kursens första moment debiteras hela kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega med motsvarande roll.

Tider och anmälan

När det går att anmäla sig till kursen hittar du den i listan över våra utbildningar.

Varje kurstillfälle består av två moment

Varje kurstillfälle är uppdelat i två moment, en halvdag per moment. Att fullfölja kursen innebär att delta vid båda datumen för att delta i alla moment. Kursen startar fyra gånger under 2023. Det är alltså ingen skillnad på kurs 1, 2, 3 eller 4, de startar bara vid olika tillfällen.

 • Kurstillfälle 1
  30 mars och 27 april.

 • Kurstillfälle 2
  6 april och 4 maj.

 • Kurstillfälle 3
  21 september och 19 oktober.

 • Kurstillfälle 4
  28 september och 26 oktober.

 

Jämställdhetsbudgetering i statliga myndigheter

Använder vi våra resurser så att alla får del av dem?

För att säkerställa att samhällets resurser kommer alla till del behövs ett jämställdhetsperspektiv i beslut som rör prioriteringar och resursfördelning. Jämställdhetsbudgetering är ett strategiskt verktyg för att sätta fokus på en jämställd resursfördelning. För att nå dit behöver vi skaffa oss kunskap som gör att inkomster och utgifter kan omfördelas för att främja jämställdhet.

Vad är då jämställdhetsbudgetering i förhållande till jämställdhetsintegrering? Vad innebär det för myndigheter som inte har medborgarna som primär målgrupp? Denna kurs är framtagen för att ge en gemensam kunskapsgrund kring vad jämställdhetsbudgetering kan innebära för statliga myndigheter.

Som en del av kursen håller ESV en föreläsning om jämställdhetsbudgetering som ett jämställdhetsperspektiv på verksamhetens resursfördelning och dess konsekvenser för jämställdheten. ESV presenterar olika sätt att ta sig an arbetet med jämställdhetsbudgetering inom myndighetens verksamhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig med en roll som påverkar resursfördelningen i myndighetens verksamhet.

Vi välkomnar dig som har:

 • Ett chefsansvar för budget i en del av kärnverksamheten, exempelvis avdelnings- eller enhetschef på en statlig myndighet eller prefekt/dekan eller motsvarande inom högskolan. 

 • En central funktion, exempelvis controller, med ansvar för processer för styrning, planering, uppföljning och analys av verksamheten.  

Det går bra att anmäla två personer tillsammans från en myndighet, exempelvis en chef och en controller (det är dock inget krav). 

Innehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskap om:   

 • Jämställdhetsbudgetering som verktyg i arbetet med strategin jämställdhetsintegrering. 
 • Olika sätt att ta sig an arbetet med jämställdhetsbudgetering inom myndighetens verksamhet. 
 • Exempel på hur myndigheter och lärosäten arbetat med jämställdhetsbudgetering. 

Förberedelser

Kursen är på introducerande nivå men kräver viss förkunskap kring svensk jämställdhetspolitik och vad jämställdhetsintegrering som strategi innebär.  

Du förbereder dig genom att gå vår kostnadsfria webbutbildning Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter, som riktar sig till anställda i offentlig sektor och är på grundläggande nivå. 

https://webbutbildning.jamy.se/jamstalldhetsintegrering-i-offentlig-sektor-pa-60-minuter  

Inför kursen är det också bra om du sätter dig in i din myndighets arbete med jämställdhetsintegrering. Ställ dig gärna frågan: har min myndighet vidtagit åtgärder som lett till omfördelning av resurser, inom arbetet med jämställdhetsintegrering hittills? 

Kostnad 

3 800: - ex. moms per deltagare. Observera att anmälan är bindande. Avbokningar efter sista anmälningsdag debiteras halva priset. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega med motsvarande funktion.  

Tider och anmälan

När anmälan har öppnat till kurserna hittar du den i listan över våra utbildningar.

En kurs på våren och en på hösten

Kursen pågår en heldag och erbjuds vid två olika tillfällen under 2023. 

 • 16 maj
 • 9 november

 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 11 oktober 2022

Senast uppdaterad: 20 februari 2023