Temadagar om hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld

I samverkan med Jämställdhetsmyndigheten har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) sedan 2018 arbetat med ett högskolepedagogiskt utbildningsprojekt utifrån det nya examensmålet om mäns våld mot kvinnor. Utbildningarna riktar sig till programansvariga samt lärare på de professionsutbildningar som omfattas av det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Temadagarna ger en fördjupning till kunskapsområdet och tar upp aktuell forskning och praktik inom områdena hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld.

Temadagarna riktar sig till studierektorer, programansvariga och lärare vid följande professionsutbildningar; fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Program med schema samt föreläsare kommer i mitten av september.

Kursdatum och anmälan 2021

Anmälan till de två dagarna sker separat.

Temadag om sexuellt våld: 30 november 2021

Temadag om hedersrelaterat våld och förtryck: 9 december 2021

För mer information, schema samt anmälan, besök NCK:s hemsida.

Målgrupp:  Universitet- och högskolelärare samt programansvariga.

Plats: Temadagarna kommer att livestreamas från NCK, Uppsala universitet

Temadagarna är kostnadsfria.

Utbildning

Hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 1 september 2021

Senaste uppdaterad: 13 januari 2022