Kalender

Här hittar du våra kommande arrangemang, kurser och utbildningar.

06 dec

Webbinarium: Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism - hänger det ihop?

Den överväldigande majoriteten inom våldsbejakande extremistiska miljöer är män. Men i dagsläget vet vi lite om hur maskulinitet påverkar våldsbejakande extremismrelaterade problem. Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Jämställdhetsmyndigheten gav i uppdrag till forskare Lucas Gottzén att ge en översikt av forskning kring män, maskulinitet och våldsbejakande extremism.

När: 6 december 11.00-12.00

Var: Digitalt

02 feb

Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor 5 hp

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på avancerad nivå med övergripande syfte att stärka lärosätenas förutsättningar och kompetens att utbilda inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fokus ligger på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen.

Start: 2 februari

Var: Online

08 feb

Hur mår kvinnor och män?

Under Forum Jämställdhet, Sveriges största konferens på jämställdhetsfältet, medverkar vi med en programpunkt om hälsa och jämställdhet.

När: 8 februari, kl. 11.15-12.15

Var: Malmömässan, Mässgatan 6, 215 32 Malmö

Visar 3 av 3