03 jun

Skyddade personuppgifter - oskyddade personer

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till konferens för att öka kunskapen om livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Konferensen riktar sig till myndigheter, hälso- och sjukvård, civilsamhället, idéburna organisationer och politiker.

När: 3 juni, kl 09.00-15.00

Var: Digital sändning, föranmälan krävs

22 sep

Jämställdhetsintegrering: introduktionskurs i två delar för ledare i staten

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 22 september och 10 november. Just nu genomför vi alla våra kurser digitalt.

Var: Online. 08.45-9.00. Samma tid vid andra tillfället den 10 november.

06 okt

Jämställdhetsintegrering: introduktionskurs i två delar för ledare i staten

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 6 oktober och 17 november. Just nu genomför vi alla våra kurser digitalt.

Var: Online. 08.45-9.00. Samma tid vid andra tillfället den 17 november.

11 okt

Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar 3 hp

Kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri tredagarskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på barns utsatthet. Kursen vänder sig till dig som är programansvarig eller ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen kommer att livestreamas.

Var: Online. Kursen består av tre kurstillfällen.

02 nov

Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning 3 hp

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola en kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av kursplan. Kursen kommer att livestreamas.

Var: Online. Kursen består av fem kurstillfällen.

02 feb

Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor 5 hp

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på avancerad nivå med övergripande syfte att stärka lärosätenas förutsättningar och kompetens att utbilda inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fokus ligger på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen.

Var: Online

Visar 6 av 6