Kalender

Här hittar du våra kommande arrangemang, kurser och utbildningar.

30 aug

Frukostwebbinarium om nya webbkursen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega

Den 30 augusti kl. 8.00 bjuder vi in till ett frukostwebbinarium i samband med lanseringen av denna utbildning.

Var: Online

21 sep

Jämställdhetsintegrering: introduktionskurs i två delar för ledare i staten

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 21 september och 10 november. Just nu genomför vi alla våra kurser digitalt.

Start: 21 september

Var: Online

29 sep

Jämställdhetsintegrering: introduktionskurs i två delar för ledare i staten

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 29 september och 8 november. Just nu genomför vi alla våra kurser digitalt.

Start: 29 september

Var: Online

06 okt

Jämställdhetsintegrering: introduktionskurs i två delar för ledare i staten

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 6 oktober och 17 november. Just nu genomför vi alla våra kurser digitalt.

Start: 6 oktober

Var: Online

11 okt

Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar 3 hp

Kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri tredagarskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på barns utsatthet. Kursen vänder sig till dig som är programansvarig eller ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen kommer att livestreamas.

Start: 11 oktober

Var: Online. Kursen består av tre kurstillfällen.

02 nov

Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning 3 hp

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola en kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av kursplan. Kursen kommer att livestreamas.

Start: 2 november

Var: Online. Kursen består av fem kurstillfällen.

02 feb

Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor 5 hp

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på avancerad nivå med övergripande syfte att stärka lärosätenas förutsättningar och kompetens att utbilda inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fokus ligger på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen.

Start: 2 februari

Var: Online

Visar 7 av 7