Publikationer

Jämställdhetsmyndigheten analyserar och följer upp utvecklingen och av de jämställdhetspolitiska målen, rapporterar våra uppdrag till regeringen och svarar på remisser. Söker du efter en rapport eller remiss? Här hittar du alla våra remissvar, rapporter, analyser i korthet, årsredovisningar och övriga publikationer.

Hitta publikationen du letar efter