Publikationer

Jämställdhetsmyndigheten analyserar och följer upp utvecklingen och av de jämställdhetspolitiska målen, rapporterar våra uppdrag till regeringen och svarar på remisser. Här hittar du alla våra publikationer.

Hitta publikationen du letar efter