Stöd till dig som är våldsutsatt, anhörig eller våldsutövare

Det finns mycket stöd till dig som är utsatt för våld och för er som arbetar med att stödja våldsutsatta personer. Här har vi samlat information till dig som är utsatt, anhörig eller orolig för en medmänniska. Vi har också tagit fram särskild information som riktar sig till barn.

Tjej ligger på sin säng och tittar på telefonen med orolig blick.

Våld är aldrig den som blir utsatts fel och våld är mycket vanligare än de flesta tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet.

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att skydda alla brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor och barn (5 kap. 11 § socialtjänstlagen). Du har rätt att få hjälp av kommunen du är bosatt i oberoende av vilken typ av våld du blir utsatt för. Det innebär att oberoende av om du har gjort en polisanmälan eller inte, eller om våldet är av sådan art att en person kan straffas för det i domstol eller inte, så har du rätt att få stöd och hjälp av socialtjänsten i din kommun.

Stödåtgärder ska anpassas efter varje enskild persons situation och förutsättningar, och kan innefatta sådant som rådgivning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen, stöd i kontakten med myndigheter, eller stöd i föräldrarollen.

Stöd till dig som är våldsutsatt 

Berätta om din situation för vänner, personer i din närhet som du litar på

Se till att bibehålla relationen med dessa personer. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit den som utsatts för våld kan vända sig för att få stöd och råd från professionella inom området. För dig som inte pratar svenska kan en tolk kopplas in. Ta kontakt med Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. 

Kontakta socialtjänsten i din kommun 

Alla kommuner har information om kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour, lokala jourer och andra organisationer på kommunens hemsida. För att hitta myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig klicka här. Du kan också kontakta nationella eller lokala stödorganisationer, kvinno-, ungdoms- och mansjourer. För att hitta kvinno-, tjej-, och ungdomsjourer sök på https://unizon.se/hitta-jour eller https://www.roks.se/hittaenjour.

Dokumentera i en dagbok vad du utsätts för

Dokumentera när och var det har skett, fotografera eventuella skador, låt någon annan se skadorna. Spara hot du fått på till exempel telefonsvarare, sms eller mejl. Placera bevisen där personen som utövar våld inte kan hitta det/kan ta del av det. Vågar du inte ha det på din egen telefon, se till att någon annan har det på sin.

Planera inför en situation då du kan lämna

 • För det fall du får möjlighet att eller måste lämna hemmet akut ha en färdig plan för tidpunkt, vem du kan kontakta och var du ska ta dig. Kolla på kvinnojourerna i din kommun eller kontakta socialjouren.

 • Finns det någon i din närhet som du litar på och som kan hjälpa dig så försök förvara saker hemma hos denne. Det kan vara packning så den inte behöver bäras med i en situation du måste ge dig iväg snabbt.

 • Öppna ett bankkonto i annan bank som din partner ej har tillgång till eller känner till. Var noga att påtala att banken inte skickar brev/sms med information. 

 • Ställ dig i bostadskö. Tänk på att meddela att de inte skickar meddelanden via brev/sms. Möjlighet finns att begära kvarsittningsrätt på er gemensamma bostad. Tingsrätten fattar då beslut att du har rätt att bo kvar fram till dess att bodelningen är klar.

 • Se över vilka avtal/kontrakt som står i ditt namn?  Detta för att du efter separation kan säga upp dem och på så vis undvika att skulder uppstår.

Om du behöver lämna akut – ha en färdigpackad flyttväska

 • id-handlingar; körkort, pass, andra viktiga dokument

 • nycklar till hemmet, bilen, etc.

 • bankkort, internetdosa och kontanter

 • telefon, laddad med batteri och pengar

 • kontaktlista; adresser och telefonnummer

 • nödvändiga saker: dagbok, mediciner, glasögon

 • ha kodord för att signalera fara till vänner eller professionella

 • om det finns barn: viktig sak för barnet, favoritleksak, napp, ombyte, blöjor

 • kom ihåg att det aldrig är acceptabelt att utsättas för våld

Om du inte är redo att lämna än

Det är aldrig en enkel situation att utsättas för våld av en person du har eller har haft en nära relation till. Även om du lever i en relation eller befinner dig i en situation som är destruktiv finns det många olika anledningar till att man ändå väljer att stanna, eller helt enkelt inte har möjlighet att lämna.

Det kan handla om en alltför stor rädsla för reaktioner, att du lever med omfattande kontroll, att det finns positiva delar i relationen, att du är beroende av personen ekonomiskt eller för din dagliga livsföring, att det finns gemensamma barn eller husdjur, att du älskar personen. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är ditt fel. Det är alltid bra att följa några av de råd som finns i listan ovan även om du oberoende av anledning inte är redo eller inte har möjlighet att lämna just nu. 

Polisen

Många gånger kan personer som utsätts för våld förminska sin egen situation och uppfattar inte det som de utsätts för som vare sig våld eller brott. Det kan också vara så att man väljer att inte polisanmäla av rädsla för att det inte är tillräckligt allvarligt eller att polisen inte ska ta det på allvar. 

Under sommaren 2020 lanserade polisen kampanjen #komtilloss. Polisen sprider informationen i egna kanaler. Kampanjen annonseras också på sociala medier och i media. Satsningen riktas även till fler språkgrupper på lätt svenska, engelska, arabiska och tigrinja.

Kampanjen baseras på polisens strategi för verksamheten fram till 2024 som innefattar en satsning för särskilt utsatta brottsoffer. Det innebär att polisen ökar sina resurser för att utreda bland annat brott i nära relationer, sexualbrott och vålds- och sexualbrott mot barn.  Informationskampanjen syftar till att få fler att kontakta polisen om man är utsatt för våld i en nära relation eller misstänker att någon annan är utsatt. Kampanjen är ett sätt för polisen att tydliggöra att våld, hot och kränkningar i nära relationer är allvarliga brott. 

Polisanmälan

 • Kan vara nödvändig för att kunna få ersättning från försäkringsbolag och ibland också brottsoffermyndigheten
 • Polisen gör efter en anmälan en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, ex. Överfallslarm. 
 • Polisen kan också svara på frågor och hänvisa dig vidare till jour eller hjälporganisation. 
 • Dokumentation och vittnen utgör bevismaterial i den fortsatta rättsprocessen. 

Mer information om våld hittar du på Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

 Stödlinjer och organisationer att kontakta

Kvinnofridslinjen

Hit kan du som är utsatt för våld ringa dygnet runt. Men även du som är anhörig, vän, kollega eller chef till någon som utsatt är välkommen att ringa. Det är gratis och telefonsamtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-505050. Öppet dygnet runt.
www.kvinnofridslinjen.se


Hedersförtryck 

Råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Telefon: 010-223 57 60. Öppettider: helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00. Telefonen öppnar kl. 10:00 på onsdagar jämna veckor.

Hedersförtryck listar också de organisationer som erbjuder rådgivning, stödverksamhet, skyddat boende och/eller jour-/stödtelefon i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
www.hedersfortryck.se


Stödlinjen för transpersoner

En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Samtalet är kostar ingenting och du är anonym när du ringer.

Telefon 020-55 00 00. Öppet alla dagar kl. 11.00-19.00.
www.stodlinjenfortranspersoner.se


Stödlinjen för män

Stödlinjen för män är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa till linjen.

Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Försöker din partner kontrollera dig eller är du utsatt för hot och våld i din relation? Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.
Telefon och öppettider: 020-80 80 80, alla dagar 07.00-21.00.
www.stodlinjenforman.se


Välj att sluta

Nationell telefonlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Här går det att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Det går att få stöd och råd, och hjälp till vidare behandling.

Den som är utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är också välkommen att ringa.

Telefon 020-555 666. Öppen måndag till fredag kl. 8.30–16.00.
www.valjattsluta.se

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen
och anhöriga.
www.brottsofferjouren.se

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter driver en stödmottagning som har målgruppen hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld.
www.rfsl.se

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Roks är en paraplyorganisation för lokala kvinno- och tjejjourer. Det som är gemensamt för de lokala kvinno- och tjejjourerna är att de erbjuder stöd till kvinnor och tjejer.
www.roks.se

Unizon

Unizon är riksförbund för idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer.
www.unizonjourer.se


Ungarelationer.se

Nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan du som är upp till 20 år vända dig oavsett om de blir utsatt för våld, är den som utsätter eller är en kompis till någon som blir utsatt/utsätter någon.
Chatten är öppen varje kväll mellan kl. 20.00-22.00.
www.ungarelationer.se

Information till barn

Vad är våld?

Tyvärr är det många barn som får uppleva massor med olika hemska saker. Kanske att du blir slagen, blir knuffad, eller något annat som gör ont eller känns  dåligt. Det kan också vara att någon tar på dina privata kroppsdelar eller att någon får dig att ta på någon annans privata delar. Det kan vara att bli skrämd, eller att få höra att man är dålig. Det kan också vara att inte få sova, att inte få äta eller inte få medicin när man är sjuk. Det kan vara att tvingas gifta sig fast man är ett barn, eller att familj och släkt bestämmer om saker man inte får göra som alla andra får. Det kan också vara att någon hotar att sprida privata bilder på dig på nätet eller tvingar dig att skicka bilder där du tar på dig själv.

Allt det här är våld och det spelar ingen roll om det är av din mamma, pappa, fosterförälder, mor-/farförälder, syskon, släkting, lärare, tränare, ledare, någon du lärt känna online eller någon annan person i din närhet, det är aldrig okej!

Många barn tror att det är deras fel att en vuxen gör dem illa, men det är inte sant. Det är aldrig barns fel. Vissa känner sig ledsna, andra arga. Vissa känner sig bara tomma. Andra känner allting på samma gång. Man kan få ont i magen, få ont i huvudet. Man kan också sluta vara hungrig, inte kunna sova, tappa lusten att leka med kompisar. Känna sig ensam, arg, rädd och otrygg. Det kan vara svårt att koncentrera sig i skolan och man kanske känner sig orolig för någon annan i familjen.

Mer information på sajten Våldsfri vardag

Oavsett vad som gör dig rädd, ledsen eller orolig så är det din rättighet som barn att inte behöva känna så. Barnkonventionen är lag i Sverige sedan den 1 januari 2020 och i den står det att barn aldrig ska behöva utsättas för våld.  Det finns vuxna som arbetar för att du som barn ska få ha det bra. Här är en lista på vad du som barn under 18 år kan göra om du lever med oro eller rädsla. Du har rättigheter.


Berätta för någon!

1. Prata med någon vuxen

Det kan vara en förälder, en kompis mamma, ett halvsyskons pappa, en fotbollstränare, en mormor eller en ridlärare- vem som helst som verkar kunna lyssna. Att prata med en kompis kan också vara bra men det räcker ofta inte. En vuxen kan ta ett bättre ansvar för att du ska få hjälp.

Om du vill kan du ringa och prata eller chatta med en vuxen på en organisation. I listan nedanför finns det flera organisationer där det jobbar vuxna som är vana vid att prata med och hjälpa barn: 

 1. Kontakta Bris Hit kan du som är upp till 18 år ringa, mejla eller chatta med personer som är vana vid att hjälpa barn och ungdomar som har det jobbigt. Alla som jobbar där har tystnadsplikt och du behöver inte berätta vem du är. Samtalet syns inte på telefonräkningen och de kan inte se var du ringer ifrån. Du kan ringa och chatta med vuxna på Bris dygnet, alla dagar på året. Numret till Bris är 116 111. Chatten hittar du här.
 2. Kontakta jourhavande kompis Jourhavande kompis är en stödchatt för barn och unga upp till 25 år. Du kan vara anonym och det finns personer med tystnadsplikt som lyssnar på dig vad du än vill berätta. Kom till chatten genom att klicka på länken. Det syns en röd ruta nere i högra hörnet om chatten är öppen. 
 3. Kontakta Kärleken är fri Kärleken är fri är en stödchatt från Rädda barnen, som riktar sig till dig som är barn eller ungdom och som vill prata om hedersrelaterat våld och förtryck, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap, och könsstympning. De har tystnadslöfte och du kan vara anonym.
  Chatten är öppen måndag till torsdag kl 19.00-21.00, samt dagtid tisdag till torsdag kl 12.00–14.00. Hitta chatten här. Du kan också mejla dygnet runt på stodchatt@rb.se och boka tid för chattsamtal.
 4. Kontakta ECPAT  De har en stödlinje för barn och unga upp till 18 år som har utsatts för övergrepp, blivit hotad eller kränkt. Det kan handla om att en vuxen har gjort någonting sexuellt med dig eller din kompis, att du har blivit hotad på nätet eller att en bild har spridits på dig. Den har stödlinjen öppen måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 15.00-17.00 och onsdagar kl. 17.00-22.00. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Numret till Ecpat är 020-112 100.
 5. Gå in på Rädda barnen Här finns information för barn som har upplevt jobbiga saker, och för barn om hur man surfar tryggt på internet, och råd till unga som har det jobbigt hemma just nu. 
 6. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn bedriver en stödchatt för dig  som har föräldrar med missbruk, som mår psykiskt dåligt eller som utsätter dig för våld. Chatten är öppen varje söndag till torsdag kl. 20.00-22.00. De brukar också ha extraöppet kring speciella dagar eller högtider – då kan schemat ändras. Är chatten stängd och du vill kontakta dem på annat sätt går det bra att mejla: mail@maskrosbarn.org.
 7. Kontakta RFSL:s stödjour som vänder till våldsutsatta HBTQI-personer. Telefonen är öppen torsdagar 9.00-12.00. Telefonnummer: 020-34 13 16. E-post: stod@rfsl.se

2. Skriv ner eller fota

Skriver du dagbok eller har en telefon kan du skriva ner vad som händer i familjen, hur du mår och hur det känns. Har du fått märken eller fått ont någonstans kan du ta bilder på det också till exempel på snapchat där bilderna inte sparas i den vanliga kamerarullen utan i appen.   

3. Ta hjälp av någon i skolan

I skolan finns det vuxna människor som har ett ansvar för dig. Prata med din lärare, skolsköterska, skolkurator eller skolpsykolog. De har stor erfarenhet av att hjälpa barn och ungdomar. 

4. Kontakta socialtjänsten

I varje kommun finns det en socialtjänst. En av deras viktigaste uppgifter är att hjälpa barn och unga som har det svårt. Socialtjänsten kommer först och främst att lyssna på vad du har att säga. Sedan kommer de att försöka prata med dina föräldrar eller dina vårdnadshavare för att kunna hjälpa din familj bli bättre. På koll på soc finns tecknade filmer som förklarar vad som händer när man kontaktar socialtjänsten.  Telefonnummer till socialtjänsten (soc) finns på kommunens hemsida. Vill eller kan du inte kontakta socialtjänsten själv kan du be en vuxen på skolan att hjälpa dig. Vuxna som jobbar på skolan måste prata med socialtjänsten om du inte har det bra. 

5. Om situationen är akut ring 112

Om det är bråttom för dig att prata med någon så ska du ringa till 112 och berätta vad det är som har hänt. De kan hjälpa dig att få kontakt med polis eller ambulans. 

6. Kom ihåg!

Som barn är du skyddad av barnkonventionen och har massor med rättigheter. Det är aldrig ditt fel att någon slår, skriker eller skrämmer dig eller någon annan i din familj. Det är vuxna som är skyldiga att skydda dig och se till att du är trygg. Du behöver aldrig känna ett ansvar att skydda en förälder mot en annan förälders våld.


Bra länkar

Barnkonventionen skriven för barn

Huskurage har gjort affischer som särskilt riktar sig till barn och som är kopplat till den ökade våldsutsattheten som restriktionerna på grund av Covid-19 har lett till. Inklusive digitalt våld. Hitta affischerna här.

Se lista från Barnombudsmannen, som riktar sig till barn som har det jobbigt.

Information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn i utsatthet finns att hämta från kompetenscentrum Barnafrids webbplats.

Stiftelsen allmänna barnhuset har gjort filmer för barn om våld och utsatthet. 

Information till anhörig

Det finns situationer där du upptäcker eller kanske bara misstänker att någon i din närhet utsätts för våld. Det kan handla om en vän, en granne, en kollega, en släkting eller någon annan i din närhet. Det kan vara svårt att veta när man bör och inte bör agera på en misstanke. Rädslan för att ha fel eller att kanske en oro för att någon ska bli arg och upprörd på dig kan leda till att man väljer att inte göra någonting.

I Sverige dödas i snitt en kvinna var tredje vecka av en person de har eller har haft en tidigare relation till. Det kan du vara med och förhindra. När det kommer till mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer är de bästa nyheterna de som aldrig blir några nyheter, när personer som funnits i närheten aldrig behöver tänka "tänk om jag hade gjort mer" utan "vilken tur att jag agerade". 

Det finns många varningstecken som någon utsätts för våld, hot och kontroll kan uppvisa:

Varningstecken:

 • får sms eller samtal konstant när hen är hemifrån
 • har stenhård koll på klockan och rapporterar hela tiden om var hen befinner sig
 • år utstå förnedrande, förminskande eller våldsamma hot och tillmälen
 • undviker sociala kontakter, särskilt med det motsatta könet eller hålls separerad från familj och vänner
 • måste förklara eller ursäkta partners beteende och be om lov att få göra saker
 • blir tillbakadragen när partnern kommer in i ett rum 
 • har inte tillgång till egna bankkonton, bankkort eller sin egen ekonomi
 • rutinmässigt låter partnern ta beslut
 • känner sig deprimerad, ångestfylld eller självmordsbenägen, uttrycker självhat eller skam
 • uppvisar humörsvängningar så som mellan gråt och ilska
 • rädsla för att bli vidrörd, undviker ögonkontakt
 • tappar intresset för tidigare intressen och aktiviteter
 • börjar missbruka alkohol eller droger
 • uppvisar ändrade sovmönster och minskad aptit.

Om du misstänker att en vän eller person i din närhet utsätts för våld i en nära relation

 1. Fråga: Håll kontakten. Våga visa att du bryr dig om du misstänker att någon nära blir utsatt för våld. Ställ frågan i avskildhet så att förövaren inte är närvarande och kan lyssna. Ställ raka frågor. 
 2. Lyssna: utan att döma eller ifrågasätta. Du kommer inte kunna fatta något beslut åt personen. Visa att du finns där och att du hjälper och stöttar oavsett vad personen väljer att göra/inte göra. Låt personen veta att hen kan lita på dig. Om personen normaliserar och förminskar det hen själv har blivit utsatt för är det viktigt att inte följa med i detta, försök inte hitta ursäkter eller förklaringar till våldsutövarens beteende och handlingar. . 
 3. Dokumentera: Skriv ner och dokumentera skador som du ser eller händelser som personen berättar om. 
 4. Tipsa om lokala jourer, eller nationella stödnummer personen kan vända sig till för att få råd. Lokala jourer finns på kommunens hemsida, men du kan också söka på Roks webbplats eller Unizons webbplats. Du kan alltid lämna numret till den nationella Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50 dit kan även du som anhörig ringa för att få råd och vägledning.
 5. Akut Är situationen akut eller finns det ett barn med i bilden som riskerar att fara illa bör du ta kontakt med socialtjänsten/socialjouren i kommunen eller polisen 112.

Läs mer på Unizons webbplats

Läs mer på Roks webbplats

Är du orolig för ett barn eller någon som har barn?

Finns det ett barn i bilden finns möjligheten att göra en orosanmälan till socialtjänsten i din kommun. Personer som arbetar inom verksamheter som arbetar med barn har en anmälningsskyldighet, men även allmänheten uppmanas att göra en orosanmälan vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa i 14 kap 1c § socialtjänstlagen. En orosanmälan innebär att socialtjänsten påbörjar en utredning kring barnets hemförhållanden. En orosanmälan får göras anonymt av personer som inte omfattas av anmälningsskyldigheten.

Huskurage har tagit fram affischer som riktar sig till vuxna och anhöriga och är kopplat till covid-19 och uppmuntrar till att göra orosanmälningar till socialtjänsten och att vara uppmärksamma på digitalt våld.  
Ta del av affischerna.

Tips och råd för hur du ska agera om du misstänker att ett barn far illa från huskurage

På Bris webbplats hittar du tips och råd för hur du ska agera om du misstänker att ett barn far illa.

 

Är du orolig för en granne?

Huskurage ger råd för hur du som granne ska agera.

Policyn för huskurage.

Policyn och råd på flera språk.

 

Är du orolig för en anställd eller en kollega?

Arbetsgivare har alltid ett ansvar för sina anställda. Detta gäller oavsett om arbete sker på plats eller på distans. Det är viktigt att vara lyhörd och uppmärksam på våldsutsatthet bland sina anställda eller sina kollegor, särskilt under pågående pandemi när allt mer arbete sker hemifrån. Märker du att en kollega eller en anställd aldrig är ensam i rummet vid videomöten? Är personen särskilt trött och disträ i samtal under hemarbete? Det kan vara tecken på att personen är utsatt för våld i sin relation. Det är av största vikt att det finns utarbetade strategier och handlingsplaner på arbetsplatser för hur arbetsgivare och anställda ska agera vid förekomst av eller misstanke om våldsutsatthet hos en anställd eller en kollega.

Exempel på varningstecken:

 • upprepad korttidsfrånvaro
 • stressymptom, rädsla och ångest
 • svårigheter att delta på aktiviteter utanför arbetstid
 • tät telefonkontakt med partner på arbetstid
 • avlämnad, hämtad från jobbet av partner
 • trötthet och koncentrationssvårigheter
 • blåmärken, rodnader, sår.

Det är viktigt att du som arbetsgivare vågar ta upp frågan och visa att personen har ditt stöd. Boka in enskilda samtal, ifrågasätt inte det du får höra, uppmuntra den anställda att ta kontakt med socialtjänsten eller andra stödkontakter, följ upp. Tänk på att frågan kan behöva ställas flera gånger. Du kan kanske samtala med personalansvarig, företagshälsan eller ringa kvinnofridslinjen och fråga om råd.

Ta del av Jämställdhetsmyndighetens arbete kring arbetsplatsens roll för att upptäcka våld

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Våld och sexuella trakasserier i arbetslivet kränker människors värdighet och är oförenligt med en dräglig tillvaro i arbetslivet. Det är också ett hot mot lika möjligheter och till säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det är ett utbrett problem som förekommer i alla länder, inom alla sektorer och inom alla yrken.

ILO-konventionen om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet kommer när/om Sverige ratificerar den att inkludera våld i nära relationer och dess påverkan på arbetslivet. Konventionen bidrar till att uppmärksamma arbetsgivare om att våld i nära relation kan påverka anställning, produktivitet, hälsa och säkerhet och att arbetsgivar- /arbetstagarorganisationer och arbetsmarknadens institutioner kan bistå och vara en viktig del i att förebygga, upptäcka, och motverka våld i nära relation också på arbetsplatsen.

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Rekommendationer från ILO

I rekommendationerna framgår exempel på åtgärder som kan vidtas för att minska påverkan av våld i nära relation i enlighet med artikel 10:

 • möjligheten för sjukskrivning för anställda som utsätts för våld i nära relation
 • flexibla arbetsvillkor och skydd för den anställda
 • tillfälligt skydd mot uppsägning för våldsutsatta
 • inkludering av våld i nära relation i arbetsplatsens riskutvärdering
 • kunskapshöjande insatser om effekterna av våld i nära relationer.

Rekommendationerna från ILO

Betänkande SOU 2021:86 - om Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Unizon har gjort en lista med varningstecken och hur du bör agera om du misstänker att en anställd eller en kollega utsätts för våld i nära relation.
Unizons lista på varningstecken

Trollhättans kommun har publicerat en handbok med vägledning för arbetsgivare som upptäcker eller misstänker att en anställd är utsatt för våld i nära relation.
Trollhättan kommuns handledning till chefer.

Riskerar du att utöva våld?

Våld är aldrig acceptabelt

Riskerar du att skada någon du älskar? Har du problem att hantera din ilska? Utövar du kontroll över någon närstående? Är någon i din närhet rädd för dig?

Våld kan ta sig i uttryck på många olika sätt. Det kan vara att skrämma någon, att uttrycka sig kränkande och nedvärderande, att rent fysiskt skada någon, att förstöra någons ägodelar, att låsa in någon, att hota någon eller att inte respektera någons sexuella gränser.

Det kan finnas många anledningar till att du utövar våld. Det kan handla om trauman i barndomen, om psykologiska diagnoser, svårigheter att hantera din ilska när någonting inte görs så som du vill ha det, eller en känsla av att vara missförstådd.

Oberoende av vad det är som ligger bakom ett våldsamt beteende så är det aldrig acceptabelt att använda våld mot någon annan, oberoende av vilken typ av våld. Våld är aldrig ett uttryck för kärlek. Våld är brottsliga handlingar.

Hjälp till dig som är våldsam

Men det finns hjälp att få! Första steget till att förändra ett kontrollerande och våldsamt beteende är att prata om det och söka hjälp. I samtal kan du få hjälp med att ta ansvar för dina handlingar samtidigt som du kan prata om varför du mår som du gör. Det går att förändra ditt beteende! Varje kommun har enligt Socialstyrelsen ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp i arbetet mot våld i nära relationer.  Det innebär att varje kommuns socialtjänst har ett ansvar för att erbjuda dig stöd och hjälp för att sluta med ett våldsamt beteende. Gå in på din kommuns hemsida för att söka på var du kan vända dig.

Vill du inte vända dig till din kommuns socialtjänst kan du istället kontakta den nationella mansjouren eller stödlinjen Välj att sluta.


Välj att sluta

Den som vill förändra ett våldsamt och kontrollerande beteende kan ringa till Välj att sluta. Personer kan även ställa frågor om våldsutsatthet, aggressioner och kontroll.

Välj att sluta drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum och i samarbete med Sveriges länsstyrelser.

Telefon: 020-555 666. Du kan även mejla info@valjattsluta.se.

Mer information på Välj att slutas webbplats

Nationella Mansjouren

På Mansjouren finns möjlighet att ha samtal om exempelvis våld, både som utsatt och som utövare.

Telefon: 08-30 30 20

Mer information på Nationella Mansjourens webbplats

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utövar våld.

Socialstyrelsens stödmaterial

Regeringens proposition Förebyggande av våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 23 november 2021

Senast uppdaterad: 10 juli 2024