Utbildning

Vi erbjuder egna kurser och webbutbildningar. Här hittar du också kurser som högskolor och universitet ger på uppdrag av oss när de är öppna för anmälan.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap. Ökad kunskap är ett steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom utbildning kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.

Just nu alla kurstillfällen för 2022 slut eller fullbokade, men du kan läsa mer om kommande kurser under 2023 här

Du kan när som helst ta del av våra webbkurser som är gratis och tillgängliga på www.webbutbildning.jamy.se

 

 

En av Göteborgs universitets pampiga, vita byggnader med texten "Göteborgs universitet" på ovanför stora fönster.

Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor 5 hp

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på avancerad nivå med övergripande syfte att stärka lärosätenas förutsättningar och kompetens att utbilda inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fokus ligger på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen.

Start: 2 februari 2023

Var: Online

Utbildning

Fyra personer samlade runt kaffeautomaten i ett personalrum. De är i samtal två och två och håller kaffekoppar i händerna.

Webbkurs: Våld i nära relation - agera som chef eller kollega

Den här kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

En tecknad illustration av en pappa som leder en cykel på cykelväg med ett barn i barncykelsadel.

Webbutbildning om jämställdhetsintegrering

"Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter" ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är. Den visar också hur jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten i det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.

En tecknad illustration av en tonårskille snett bakifrån med luva uppdragen över huvudet.

Webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Den här utbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Visar 4 av 4