Metodstöd

Handboken Inget att vänta på

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Ett våldsförebyggande arbete är inte en valmöjlighet, det är en nödvändighet. För att förebygga våld krävs samarbete över professionsgränserna. Det behövs också modiga, uthålliga ledare och medarbetare som vågar pröva nya vägar, såväl på statlig nivå som i kommunerna och inom civilsamhället.

I denna handbok finns kunskap om våld, genus och prevention samlat på ett och samma ställe. Den ger er konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken är i första hand skriven för er som arbetar inom länsstyrelse, i kommun eller inom civilsamhället. Även ni som arbetar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan ha nytta av handboken, i likhet med andra tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda som har en central roll i att möjliggöra det våldsförebyggande arbetet.

Tidiga våldsförebyggande insatser är en förutsättning för att uppnå jämställdhet. Det finns inget att vänta på.

Ladda ner som PDF

Om du föredrar att ta del av handboken Inget att vänta på som PDF kan du hitta den här.

Ett gäng killar i ett fotbollslag med tränaren i bakgrunden. En pojke ar ena armen runt en annan pojkes axlar

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Senast uppdaterad: 08:27 - 13 juni 2024