Hur står det till med jämställdheten i Sverige?

Jämställdhetsmyndigheten följer upp och analyserar de sex jämställdhetspolitiska målen.

Hur har covid-19-pandemin påverkat jämställdheten?

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att pandemin kan få konsekvenser för de jämställdhetspolitiska delmålen. I ett antal artiklar analyserar vi utvecklingen av pandemin och dess påverkan på områden som hälsa, ekonomi och mäns våld mot kvinnor.

Covid-19 och jämställdheten
}