Jämställdhetsmyndighetens roll

Jämställdhetsmyndigheten inrättades 2018. Vårt uppdrag är att se till att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Vi ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, det civila samhället och näringslivet. Vår uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Mer om Jämställdhetsmyndigheten