Rapportera missförhållanden - visselblåsarfunktion

Den 17 december 2021 trädde det förstärkta skyddet för visselblåsare i kraft. Du som jobbar eller har jobbat på Jämställdhetsmyndigheten kan rapportera vissa typer av missförhållanden, om du har upplevt dem i verksamheten. Det gör du via vår visselblåsarfunktion.

Av sekretesskäl kan Jämställdhetsmyndigheten inte ta emot din rapport digitalt. Om du vill rapportera om ett missförhållande på Jämställdhetsmyndigheten ska du därför skicka ett brev till adressen:

Jämställdhetsmyndigheten
Visselblåsarfunktionen
Box 73
424 22 Angered

Det går också bra att ringa till 070- 784 74 55.

Publiceringsdatum: 21 januari 2022

Senast uppdaterad: 11 april 2024