Rapportera missförhållanden - visselblåsarfunktion

Den 17 december 2021 trädde det förstärkta skyddet för visselblåsare i kraft. För att slå larm om allvarliga missförhållanden i verksamheten som har av intresse för allmänheten kan du kontakta myndigheten.

Vill du slå larm om missförhållanden, finns följande kanaler att kontakta oss på:

E-post: vissla@jamstalldhetsmyndigheten.se

Post: Box 73, 424 22 Angered

Telefon: 0707–84 74 55

Publiceringsdatum: 21 januari 2022

Senast uppdaterad: 21 december 2023