Information och stöd till dig som möter personer som lever med skyddade personuppgifter

Här har vi samlat information och stöd till dig som i din yrkesroll möter eller kan komma att möta barn och vuxna som lever med skyddade personuppgifter. Det är viktigt att känna till hur du ska agera för att upprätthålla skyddet och inte äventyra den utsatta personens säkerhet.

Du som yrkesverksam behöver kunskap dels om vad skyddade personuppgifter innebär, dels om vad du kan och ska göra inom ramen för din verksamhet när du kommer i kontakt med barn och vuxna som har skyddade personuppgifter. 

Jämställdhetsmyndigheten

Här kan ni läsa mer om hur vi arbetar med skyddade personuppgifter

Så arbetar Jämställdhetsmyndigheten

Skatteverket

Skatteverket är den myndighet som hanterar de vanligaste formerna av skyddade personuppgifter, nämligen sekretessmarkering och skyddade personuppgifter. Här finns vägledning för hantering av skyddade personuppgifter: Folkbokföring – sekretessmarkerade personuppgifter.

Skatteverket har även tagit fram åtta filmer om vad skyddad folkbokföring och sekretessmarkering innebär, hur en ansöker och vad de som lever med skyddade personuppgifter behöver tänka på. 

För fördjupad information om de olika formerna av skyddade personuppgifter, se Skatteverkets rättsliga vägledning.

Om du ska skicka post till en person som har skyddade personuppgifter finns hjälp kring hur du går till väga: Skicka post till någon med skyddade personuppgifter – Skatteverkets förmedlingsuppdrag.

Polisen

Den tredje, och mindre vanliga, formen av skyddade personuppgifter är fingerade personuppgifter. Det är Polisen som hanterar frågor rörande detta.
Skyddade personuppgifter

Socialstyrelsen

På Socialstyrelsens webbplats finns information för yrkesverksamma inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården (inklusive tandvården) om skyddade personuppgifter.
Skyddade personuppgifter och dokumentation. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Socialstyrelsen har dessutom länkar till aktuell lagstiftning. Det framgår av folkbokföringslagen att det sedan 1 januari 2019 finns en möjlighet för socialnämnden att i vissa situationer ansöka om skyddad folkbokföring för barn. Det kan gälla när barn vårdas med stöd av lagen (1990:52) med vissa bestämmelser om vård av unga (LVU) på grund av missförhållanden i hemmet.

Socialstyrelsen har tagit fram en handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer som inkluderar information om skyddade personuppgifter. 

Mer information om hantering av skyddade personuppgifter inom hälso- och sjukvården: Skyddade personuppgifter | Vårdgivarguiden

Skolverket

Skolverket har tagit fram information om skolans arbete med barn och elever som lever med skyddade personuppgifter. Informationen vänder sig till huvudmän och andra som möter barn och målsmän som har skyddade personuppgifter. Här förmedlas praktiska handfasta råd i vardagen till skolpersonal och till skolledare. 

Skolverket har även ett stödmaterial om skolans ansvar för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, med viss information om elever med skyddade personuppgifter: Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram handlingsplaner och stödmaterial om skyddade personuppgifter, som riktar sig till yrkesverksamma inom förskola, grundskola respektive gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI.

I Man vill ju finnas - En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter kan du läsa om ungas erfarenheter av att leva med skyddade personuppgifter.

Barnafrid

För dig som arbetar vid ett barnahus har det nationella kunskapscentret Barnafrid, vid Linköpings universitet, tagit fram en handbok om hur du ska agera vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck: En fråga om heder

Handboken innehåller information om skyddade personuppgifter, liksom allmän kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck (inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning) samt yrkesspecifika delar.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK vid Uppsala universitet samlar kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer: Kunskapsbanken. Sök på skyddade personuppgifter för mer information i ämnet. 

På NCK:s webb kan du också läsa mer om hanteringen av skyddade personuppgifter inom hälso- och sjukvården: Intervju skyddade personuppgifter

Allmänna barnhuset

Stiftelsen Allmänna barnhuset har samlat tips på läsning om, framför allt, barn och unga som lever med skyddade personuppgifter: Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren har gett ut ett nummer av sin tidning, på temat skyddade personuppgifter: Tidningen Brottsoffer

Barnombudsmannen (BO)

BO har i rapporten Oskyddad från 2011 samlat berättelser från barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Rapporten ger en bild av de svårigheter som de möter och hur du som yrkesverksam kan underlätta för dem.

 

 

Material som vänder sig till barn och vuxna som lever med skyddade personuppgifter

Här har vi samlat information och stöd som vänder sig direkt till personer som lever med skyddade personuppgifter. 

Information och stöd till personer som lever med skyddade personuppgifter

 

Publiceringsdatum: 23 mars 2023

Senast uppdaterad: 20 april 2023