Att förebygga mäns våld mot kvinnor

Konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor i form av mänskligt lidande och samhällskostnader är enorma. För att stoppa våldet krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete.

Våldsförebyggande modell riktad till elever i mellanstadiet

En amerikansk modell som förebygger våld och minskar risktagande kommer att prövas i Sverige. Metoden har visat positiv effekt för våldsutsatthet och våldsutövning bland barn och unga i USA.

Våldsförebyggande modell riktad till elever i mellanstadiet

Förskolebarn i Uddevalla lär sig om kroppslig integritet

Förskolebarn sitter i ring och samtalar med pedagoger.

Jämställdhet, barns personliga och kroppsliga integritet hänger ihop med ett våldspreventivt arbete. Med den ansatsen har Uddevallas förskolor under flera år genomfört ett utvecklingsarbete med målet att förebygga våld på kort och lång sikt.

Förskolebarn i Uddevalla lär sig om kroppslig integritet
Förskolebarn sitter i ring och samtalar med pedagoger.

Nollvision kan kraftsamla mot dödligt våld

Kvinna sedd bakifrån sitter på brits i mottagningsrum.

Varje år mördas i snitt 15 kvinnor av en man som de har eller har haft en nära relation till. Oftast har hotbilden varit känd, trots det har brotten inte förhindrats.

Nollvision kan kraftsamla mot dödligt våld
Kvinna sedd bakifrån sitter på brits i mottagningsrum.

Statsbidrag för våldsförebyggande arbete

Pappa håller sitt nyfödda barn på BB. Han bär sjukhuskläder och de är i förlossningsrummet.

I september 2024 öppnar utlysningen för statsbidrag till våldsförebyggande arbete på området mäns våld mot kvinnor.

Bidrag för visst våldsförebyggande arbete
Pappa håller sitt nyfödda barn på BB. Han bär sjukhuskläder och de är i förlossningsrummet.