Om myndigheten och jämställdhet - lättläst

Frågor om jämställdhet är viktiga i Sverige. Därför sätter regeringen upp mål för jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten arbetar för att nå regeringens mål på området.

En glad person i en århörarpublik som vänder sig bakåt för att prata med någon.

Jämställdhetsmyndigheten ska arbeta inom fem områden.

 1. Jämställdhetsmyndigheten ska undersöka effekten av olika insatser som görs för jämställdhet.
 2. Jämställdhetsmyndigheten ska hjälpa myndigheter, landsting, regioner och kommuner i deras arbete för jämställdhet.
 3. Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra olika uppdrag för jämställdhet. Men också hjälpa till att samordna de insatser som andra myndigheter, landsting, regioner och kommuner gör.
 4. Jämställdhetsmyndigheten ska dela ut pengar för olika projekt. Projekten ska handla om jämställdhet eller kvinnors organisering.
 5. Jämställdhetsmyndigheten ska hjälpa regeringen i det internationella samarbetet med jämställdhetsfrågor.

Jämställdhetsmyndigheten ligger i Angered i Göteborg. Hos oss jobbar ungefär 100 anställda.

Vår myndighet bygger på en så kallad skrivelse som heter ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid”. Den lämnade regeringen till riksdagen 2016. Där skrev regeringen att en jämställdhetsmyndighet ska starta 2018.

Skrivelsen hittar du som lättläst här på regeringens hemsida

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Till exempel på arbetsmarknaden, i skolan, i hemmet och när det gäller ekonomi.

Det finns många skäl till att arbeta för jämställdhet. I grund och botten handlar det om rättvisa och demokrati, om mänskliga rättigheter.

Men det har också visat sig att jämställdhet lönar sig. Bland annat ger jämställdhet förbättrad hälsa, bättre arbetsmiljö och bredare yrkeskompetens.

För att uppnå jämställdhet måste vi lägga samma värde i det som kvinnor och män gör. Vi måste skapa förutsättningar för kvinnor och män, flickor och pojkar att göra val som inte påverkas av vilket kön de tillhör.

Jämställdhet är en förutsättning för att vi ska kunna göra fria val.

Vad är jämställdhetspolitik?

I Sverige finns en lång tradition av att arbeta med jämställdhet. Ända sedan 1970-talet har frågorna om jämställdhet varit viktiga i samhällsdebatten. Jämställdhetsarbetet rör bland annat frågor om makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Riksdagen har bestämt att sex mindre delmål ska finnas för det här stora målet:

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare.
 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor för betalt arbete.
 3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning.
 4. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet. Kvinnor och män ska också få möjligheter att ge och få omsorg, på lika villkor.
 5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa. De ska också erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

På vår hemsida hittar du mer information om myndighetens arbete för jämställdhet. Du får gärna kontakta oss om du har frågor.

Publiceringsdatum: 20 januari 2022

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022