Det här är jämställdhet. Det här är Jämställdhetsmyndigheten.

I Sverige är det viktigt med jämställdhet mellan kvinnor, män och personer som känner att de inte tillhör de två könen. Jämställdhet handlar om att alla människor är lika mycket värda och att alla har samma rättigheter.

En glad person i en århörarpublik som vänder sig bakåt för att prata med någon.

Politikerna i regeringen har satt upp mål om
vad myndigheter och människor ska jobba för
när det gäller jämställdhet i Sverige.
2016 lämnade regeringen förslag om det
till politikerna i riksdagen.

Ett av förslagen var att starta en särskild
myndighet för jämställdhet.
Riksdagen sa ja.
Jämställdhetsmyndigheten startade 2018.

Jämställdhetsmyndighetens kontor ligger
i Angered i Göteborg.
Hos oss jobbar ungefär 100 anställda.
Vi arbetar med frågor om jämställdhet
på olika sätt.

Jämställdhetsmyndigheten ska:

 1. Se vilka resultat som olika sorters arbete ger
  för att det verkligen ska bli mer jämställt
  mellan kvinnor, män och personer
  som känner att de inte tillhör de två könen.

 2. Hjälpa andra myndigheter som jobbar
  för att öka jämställdheten.
  Det är till exempel kommuner och regioner.

 3. Få uppdrag om jämställdhet av politikerna i regeringen.
  Genomföra uppdragen.
  Hjälpa myndigheter att samarbeta
  på ett smartare sätt.
  Det är till exempel kommuner och regioner.

 4. Dela ut pengar till myndigheter, organisationer och föreningar.
  Vissa projekt handlar om
  att skapa mer jämställdhet.
  Andra projekt ska göra lättare för kvinnor
  att gå ihop
  för att kunna påverka mer i samhället.

 5. Hjälpa politikerna i regeringen
  att samarbeta med politiker i andra länder
  för att fler länder ska bli mer jämställda.


Vad är det som ska vara jämställt?

Jämställdhet betyder att
ingen måste vara på ett visst sätt
för att hen är född som
kvinna eller man eller
känner att hen inte tillhör de två könen.

Kvinnor och män ska ha rätt
att göra samma saker i livet.
Det som kvinnor gör och det som män gör
ska ha samma värde.

Människor ska ha samma rätt
när det gäller att få jobb.
De ska ha samma rätt
att tjäna egna pengar.
Samma rätt att bestämma
hur de vill använda sina pengar.

Människor ska ha samma rättigheter
på arbetsplatserna,
i skolan och
hemma.

Människor ska ha rätt att välja
vem de vill vara och
vad de vill göra.
Jämställdhet gör att
människor är fria
att vara sig själva.


Varför ska vi arbeta för jämställdhet?

Jämställdhet är bra av flera olika orsaker.
Det gör att samhället blir
mer rättvist och mer demokratiskt.

Ett av flera bra resultat av jämställdhet är
att fler människor får bättre arbetsmiljö
och trivs bättre på jobbet.
Jämställdhet gör att färre människor
mår dåligt på jobbet och blir sjuka.
Människor blir ofta bättre på det de gör
om deras arbetsplats är jämställd.


Vad är jämställdhetspolitik?

I Sverige har människor arbetat
för jämställdhet länge.
Jämställdhet började bli viktigt
på 1970-talet.
Många människor pratade om
hur samhället skulle vara.

Människor pratade och ställde frågor som:
Vem får ha makt?
Vem ska bestämma saker?
Vem får tjäna pengar och
bestämma om pengar i en familj?
Andra frågor var:
Vem får plugga på en viss utbildning?
Vem har rätt att jobba inom ett visst yrke?

Jämställdhet betyder att kvinnor och män
ska ha samma makt.
De har rätt att bestämma lika mycket.
De ska tjäna lika mycket pengar
om de har liknande jobb.

Jämställdhet handlar också om
fysisk integritet.
Fysisk integritet är att
varje människa har rätt
att bestämma över sin egen kropp.
Varje människa har rätt att bestämma
vem som får röra vid hennes kropp.
Fysisk integritet är också att
ingen får slå eller tvinga
en annan människa att göra något.


Vad handlar jämställdhetspolitiken i Sverige om?

Målet med jämställdhetspolitiken i Sverige är att
kvinnor och män ska ha samma makt
att forma och förändra samhället
och att skapa sina egna liv.

Politikerna i riksdagen har delat upp
det stora målet i sex mindre mål.
De kallas delmål.
Här är den svenska jämställdhetspolitikens
sex delmål:

 1. Makt och inflytande
  Kvinnor och män ska ha
  samma rätt och samma möjlighet
  att bestämma i samhället
  och förändra saker i samhället.

 2. Ekonomisk jämställdhet
  Kvinnor och män ska ha
  samma möjligheter och samma villkor
  att få arbeta och att få lön
  för det som de gör på jobbet.

 3. Utbildning
  Alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha
  samma möjligheter och samma villkor
  att gå i skolan och
  plugga på den utbildning som de vill.

 4. Ansvar för hemarbetet
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar
  för hemarbete,
  alltså för att ta hand om barn,
  handla, laga mat, diska,
  tvätta kläder och städa.
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter
  att ge och få omsorg och hjälp av samhället
  under hela sitt liv.

 5. Jämställd hälsa
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha
  samma möjligheter att må bra.
  Kvinnor och män ska få lika bra
  sjukvård och hälsovård.
  Kvinnor och män ska få lika bra omsorg.

 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  Kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha
  samma rätt att bestämma
  över sin egen kropp.
  Alltså det som kallas kroppslig integritet.
  Ingen har rätt att slå eller tvinga en annan människa
  att göra någonting.
  De män som slår kvinnor måste sluta med det.


På andra ställen på vår webbplats kan du läsa mer
om jämställdhet och om
vad vi på Jämställdhetsmyndigheten jobbar med.

Vill du höra av dig till oss på Jämställdhetsmyndigheten?

Du är välkommen att höra av dig om du har en fråga till oss!

Vill du ringa?
Telefonnumret till vår växel är 031-392 90 00

Vill du mejla?
Vår mejladress är info@jamstalldhetsmyndigheten.se

Vill du skriva din fråga i ett brev?
Skicka ditt brev till:
Jämställdhetsmyndigheten
Box 73
424 22 Angered

Skulle du vilja göra ett besök hos oss?
Vi behöver veta det i förväg i så fall.
Vårt kontor ligger på Angereds torg 9 i Angered.

Makt och inflytande

Obetalt hemarbete

Hälsa

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 20 januari 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022