Riktlinjer för Jämställdhetsmyndighetens sociala medierkanaler

Jämställdhetsmyndighetens sociala mediekanaler sköts av Kommunikationsavdelningen. Du är välkommen att kommentera våra inlägg. På våra sociala medierkanaler sprider vi information om myndighetens arbete.

Vid specifika frågor om vår verksamhet: skicka gärna ett mejl till info@jamstalldhetsmyndigheten.se

Vi modererar kanalerna under kontorstid.

För att vår sociala media kanaler ska vara en trevlig plats har vi riktlinjer som ska följas:

 • Kommentarer ska hållas till sakfrågan för respektive inlägg.
 • Kommentarer ska hålla en god ton.
 • Visa eventuella debattmotståndare respekt.
 • Publicera inte spam.
  Spam är när samma typ av inlägg eller budskap återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal avsändare.

Den som bryter mot våra riktlinjer kommer i ett första skede att få sitt inlägg borttaget. Bryter en användare mot våra riktlinjer upprepade gånger kommer personen att blockeras från sidan och/eller rapporteras till respektive kanals plattform.

Vi tar också bort kommentarer och kan blockera användare som strider mot gällande lagstiftning. Det gäller till exempel:

 • Förtal eller personangrepp.
 • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
 • Olovliga våldsskildringar eller pornografi.
 • Uppmaningar till brott.
 • Upphovsrättsligt skyddat material.

Grova hot och uppmaningar till brott rapporteras till Polisen. Det som skrivs på våra sociala medierkanaler blir allmän handling. Det innebär att det kan komma att diarieföras.

Publiceringsdatum: 7 september 2023

Senast uppdaterad: 7 september 2023