Jämställdhetsmyndighetens arbete och material om skyddade personuppgifter

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn. I uppdraget ingår bland annat att öka kännedomen om gällande lagstiftning, belysa livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter samt sprida kunskap till yrkesverksamma och den utsatta målgruppen. Här hittar du mer information om Jämställdhetsmyndighetens arbete med skyddade personuppgifter, inspelade konferenser och underlag för myndighetens interna hantering av skyddade personuppgifter.

Rapporter om skyddade personuppgifter

Den 31 mars lämnade Jämställdhetsmyndigheten delrapporten Skyddade personuppgifter - oskyddade personer och intervjustudien 86 gömda kvinnor och deras 128 barn till regeringen.

I slutet av mars 2023 slutredovisades uppdraget i rapporten Att leva med skyddade personuppgifter – behovet av samhällets långsiktiga stöd. I rapporten ingår förslag på en långsiktig plan för hur arbetet med målgruppen kan utvecklas och följas över tid. 

Sommaren 2023 tog Jämställdhetsmyndigheten fram en sammanfattning av rapporten Att leva med skyddade personuppgifter. Kortrapporten sammanfattar och belyser brister i dagens hantering av skyddade personuppgifter, pågående utvecklingsarbeten samt förslag till arbete framåt. 

Konferensen Skyddade personuppgifter - oskyddade personer

Den 3 juni 2022 anordnade Jämställdhetsmyndigheten en konferens som bland annat belyste livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Representanter från flera myndigheter och civilsamhällesorganisationer medverkade, samt journalisten Kerstin Weigl och Petra Erlander, grundare av nätverket Gömda kvinnor. 

Du kan se konferensen i sin helhet nedan.

Nyhetsartikeln Konferens om skyddade personuppgifter.

Se konferensen Skyddade personuppgifter - oskyddade personer i sin helhet via Youtube:

 

Det finns även en spellista med utvalda klipp, bland annat med Kerstin Weigl och Petra Erlander, samt Maria Eriksson. 

Det går också att se konferensen på Vimeo.

Konferensen Skyddade personuppgifter och behovet av samhällets långsiktiga stöd

Den 23 maj anordnade Jämställdhetsmyndigheten en konferens om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter.

Bland annat medverkade representanter från Skatteverket, Jämställdhetsmyndigheten och Kvinnors nätverk.

Samtliga delar av konferensen går att se på Youtube. Klicka här för att se spellistan

Så arbetar vi internt med skyddade personuppgifter

År 2021 fick vi i uppdrag att undersöka livssituationen för våldsutsatta personer med skyddade personuppgifter samt hur myndigheter kan utveckla sitt arbete vad gäller hanteringen av skyddade personuppgifter.

I samband med regeringsuppdraget såg vi själva över hur vi säkerställer korrekt informations- och personuppgiftshantering samt har god service gentemot personer som lever med skyddade personuppgifter.

En projektgrupp, med deltagare från myndighetens alla verksamhetsområden, bildades under ledning av chefsjuristen. Myndighetens alla verksamhetsdelar såg över i syfte att:

  • Myndigheten ska vara säker att arbeta på för anställda och som uppdragstagare eller samverkanspart.
  • Det ska vara möjligt att söka statsbidrag eller ta del av myndighetens material utan risk för att skyddade personuppgifter röjs.
  • Personer med skyddade personuppgifter ska kunna delta i myndighetens arrangemang utan risk för att röjas.

Myndighetens interna rutiner justerades vid behov och nya rutiner kring myndighetens arbete med skyddade personuppgifter skapades. Det var särskilt viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen och utse särskilda medarbetare inom varje funktion på myndigheten som ansvarar för ärenden med skyddade personuppgifter.

Myndighetens medarbetare har även fått utbildning i frågorna. Särskilda utbildningar har dessutom genomförts för myndighetens systemförvaltare för att säkerställa säker hantering av personuppgifter i de system som myndigheten använder sig av. Myndigheten fortsätter att arbeta med frågan genom att ställa krav på befintliga leverantörer samt i kommande upphandlingar och samverkansprojekt.

Jämställdhetsmyndighetens rutiner om skyddade personuppgifter

Jämställdhetsmyndighetens rutiner om offentlighet och sekretess

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 29 mars 2022

Senast uppdaterad: 13 juni 2024