E-tjänst för ansökan och redovisning

Gör din ansökan via vårt digitala ansökningssystem för statsbidrag. Du använder även e-tjänsten för att redovisa ett bidrag du beviljats.

E-tjänst för statsbidrag