Arbetsplatsens roll i arbetet mot våld i nära relationer

Arbetsplatsen ska vara en trygg miljö fri från våld. Men det kan vara så att våldet följer med in på jobbet via mejl, telefon eller till och med besök. Våld i nära relationer kan påverka både arbetsförmågan och relationerna till kollegorna.

Vägledningar och verktyg

Här hittar du resurser till att inkludera våld i nära relationer i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet och vägledningar till hur du kan ge stöd till medarbetare.

Frågor och svar

 • Förbättrad hälsa och säkerhet: Våld i nära relationer kan leda till allvarliga fysiska och psykiska skador för den som är utsatt. Arbetsgivare som erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta och våldsutövare formar en mer välmående personalstyrka.

 • Ökad produktivitet: Anställda som utsätts för våld i nära relationer kan uppleva en ökad stress och oro som kan påverka deras arbetsförmåga. Genom att arbeta förebyggande och stödja de anställda kan arbetsgivare bidra till att minska stressen och öka produktiviteten.

 • Minskade kostnader: Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtyck orsakar framför allt stort lidande för dem som utsätts. Dessutom innebär det stora ekonomiska kostnader för samhället, exempelvis ökade kostnader för sjukskrivningar. En investering i arbetsmiljöarbetet med fokus på våld i nära relationer kan löna sig på lång sikt.

 • Attraktiv arbetsgivare: Genom att arbeta aktivt med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer på arbetsplatsen visar ni engagemang för medarbetares hälsa och säkerhet, och det kan bidra till att förbättra arbetsplatsens rykte som en seriös och omtänksam arbetsgivare.

För att kunna förebygga och upptäcka våld är det viktigt att först förstå vad det är. Våld är inte bara fysiskt utan kan ta sig många olika uttryck. Det kan till exempel vara digitalt, ekonomiskt, psykiskt, latent och så vidare. I vissa fall kan syftet vara att sabotera möjligheterna att utföra arbetet. Läs om olika typer av våld och om särskilt utsatta grupper.

Tecken på att en medarbetare är våldsutsatt kan vara:

 • oplanerad och återkommande sjukfrånvaro (för att kunna hantera konsekvenserna av våld)
 • avsaknad av flexibilitet runt arbetstider
 • att sluta delta i sociala aktiviteter utanför jobbet
 • tät telefonkontakt med partner/närstående på arbetstid
 • avlämnad, hämtad från jobbet av partner
 • trötthet och koncentrationssvårigheter
 • blåmärken, rodnader, sår.

Våldsutövare kan också finns på arbetsplatsen. Tecken på det kan vara:

 • ombytligt humör eller känns hotfull
 • ofta försöka kontakta sin partner via telefon, sms och sociala medier
 • hot om att skada sig själv eller ta sitt liv om partnern gör slut
 • ofta komma för sent eller går tidigt
 • uppvisa aggressivitet (efter personliga telefonsamtal)
 • svårt att koncentrera sig på arbetet
 • ofta involverad i arbetsplatsolyckor eller tillbud
 • att arbetsförmågan försämras.

Våldsutsatthet och våldsutövande kan även få konsekvenser på arbetsplatsen genom en ökad arbetsbelastning för kollegor med konflikt och spänningar som följd.

För den som är utsatt för våld kan arbetsplatsen vara den enda plats där det är möjligt att ha kontakt med andra och känna sig trygg. Stöd från dig som chef eller en kollega kan bidra till att uppmärksamma våldet och i förlängningen medverka till att den som är utsatt kan lämna relationen.

 • Ställa frågor på rutin eller utifrån en specifik anledning, i samband med rehabutredning eller vid tecken på utsatthet. Med rutiner, planering och respekt för din medarbetares situation blir svåra frågor enklare. Kom ihåg att det är få som tar illa upp av att få frågan. Tvärtom är tystnad från omgivningen ett långt större problem.

 • Säkerhetsplanera. När våldsutsatta försöker lämna våldsutövare kan även arbetsplatsen bli en otrygg plats. En genomtänkt handlingsplan underlättar säkerheten om våldsutövaren tar kontakt. Arbetsgivare behöver även ha rutiner för om en medarbetare har skyddade personuppgifter.

 • Höja kunskapen genom att själv gå utbildning och erbjuda utbildning till medarbetarna.

Det finns även andra exempel att inspireras av. Här kan du läsa om hur Sandra Säljö lett arbetet med att utbilda chefer i Herrljunga kommun om våldsfrågor.

Den som är utsatt för våld och väljer att berätta om sin situation kan välja att vända sig till dig som kollega.

I rapporten Kan arbetsplatsen vara trygg när inte hemmet är det? framgick det att utsatta i första hand pratade med en kollega, i andra hand en chef. 

I våra webbkurser som riktar sig till kollegor kan du lära dig mer om våld och hur du kan göra skillnad om en arbetskamrat är utsatt för våld i nära relation. 

Stöd till dig som är utsatt för våld, utövar våld eller är anhörig

Här har vi samlat information om stöd.

Hitta stöd