Tillgänglighetsredogörelse

Jämställdhetsmyndigheten har åtagit sig att göra jamstalldhetsmyndigheten.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller jamstalldhetsmyndigheten.se.

Status

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Gränssnittet ska kunna visas och användas utan att användaren behöver skrolla i mer än en riktning (RD30)
  På en av sidorna måste användaren scrolla i två riktningar för att ta del av hela innehållet på mobilskärm.
 • Markering av klickbara objekt och intilliggande färger ska ha en kontrast på minst 3,0:1 (NL140)
  Inmatningsfältet för sökfunktionen mäter inte tillräckliga kontraster.
 • All information går att nå när användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken (CP50)
  Det finns fall då element som text är placerad i inte har flexibla måttenheter, vilket gör att texten behöver rymmas i den befintliga utrymmet. Detta bidrar till att text trycks ihop och blir då svårare att avläsa.
 • Text presenteras som text, inte som bilder av text (IM10) 
  Det förekommer exempel (i PDF-dokument) då text presenteras som bild av text, och inte text, vilket försvårar läsningen.
 • Likvärdiga textbeskrivningar finns för alla meningsbärande grafiska element på webbplatsen (IM30)
  Bilder och grafiska element, till exempel länksymboler, saknar i vissa fall alt-text eller är skapade på fel sätt.
 • Alt-texten beskriver bilden eller bildens syfte (IM40)
  Alt-texter saknas för några meningsbärande bilder. 
 • När det är möjligt ska det framgå hur felen kan åtgärdas (FS 180) 
  Det ska vara extremt tydligt hur användaren kan åtgärda fel, till exempel att "du måste ange en e-postadress som innehåller @-tecken" istället för "du måste ange en giltig e-postadress".
 • Använd wai-aria för att förmedla information som inte kan förmedlas med html och som ökar användarnyttan (SW20)
  Det förekommer en överanvändning av så kallad wai-aria. Ibland krånglas koden till, där html-standarden skulle vara tillräcklig.
 • Visuell information i video förklaras med ljud (DM100)
  I en syntolkad video berättas det syntolkade innehållet först, därefter presenteras videon. Syntolkningen ska presenteras parallellt med videoinnehållet.
 • Begripligheten är inte beroende av användarens förmåga att uppfatta olika färger (US10)
  Det förekommer bilder av diagram som är beroende av användarens förmåga att uppfatta olika färger. Det förekommer även länkar som endast är urskiljbara med färg. När användaren hovrar med mus så blir länken understruken, men det är inte tillräckligt.
 • Sökfunktion (WAD40)
  Fältet för inmatning på sökfunktionen håller inte ett tillräckligt kontrastvärde om 3,0:1. Läs mer under NL140. Aria-live används inte för att presentera sökförslag som laddas in på sidan. Läs mer under SW70.
 • Dokument (WAD50)
  Det finns utmaningar med PDF-dokument: taggstruktur, primärt språk och titel saknas; tabeller och listor är inte korrekt kodade; alt-text saknas på meningsbärande grafiska element och det är för låg färgkontrast på liten text.

Tidsplan för åtgärder

Vi arbetar löpande för att åtgärda funna brister. En ny tillgänglighetsgranskning planeras under 2023.

Så har vi testat tillgängligheten

Denna redogörelse är skapad 17 januari 2022.

Redogörelsen utgår från vår tillgänglighetspartner Funka AB:s granskning av webbplatsen i testmiljö, det vill säga före lansering, 2021-10-18 till 2021-11-02. Tredjepartslösningar har inte ingått i granskningen.

Efter granskningen har flera brister åtgärdats av webbutvecklare. Dessa är inte rapporterade här utan endast brister som återstår att lösa.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns:

webb@jamstalldhetsmyndigheten.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Publiceringsdatum: 4 januari 2022

Senast uppdaterad: 2 november 2022