Tillgänglighetsredogörelse

Jämställdhetsmyndigheten har åtagit sig att göra jamstalldhetsmyndigheten.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller jamstalldhetsmyndigheten.se.

Status

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Markering av klickbara objekt och intilliggande färger ska ha en kontrast på minst 3,0:1 (NL140)
  Inmatningsfältet för sökfunktionen mäter inte tillräckliga kontraster.
 • Text presenteras som text, inte som bilder av text (IM10) 
  Det förekommer exempel (i PDF-dokument) då text presenteras som bild av text, och inte text, vilket försvårar läsningen.
 • Likvärdiga textbeskrivningar finns för alla meningsbärande grafiska element på webbplatsen (IM30)
  Bilder och grafiska element, till exempel länksymboler, saknar i vissa fall alt-text eller är skapade på fel sätt.
 • När det är möjligt ska det framgå hur felen kan åtgärdas (FS 180) 
  Det ska vara extremt tydligt hur användaren kan åtgärda fel, till exempel att "du måste ange en e-postadress som innehåller @-tecken" istället för "du måste ange en giltig e-postadress".
 • Visuell information i video förklaras med ljud (DM100)
  I en syntolkad video berättas det syntolkade innehållet först, därefter presenteras videon. Syntolkningen ska presenteras parallellt med videoinnehållet.
 • Sökfunktion (WAD40)
  Fältet för inmatning på sökfunktionen håller inte ett tillräckligt kontrastvärde om 3,0:1. Läs mer under NL140. Aria-live används inte för att presentera sökförslag som laddas in på sidan. Läs mer under SW70.
 • Dokument (WAD50)
  Det finns utmaningar med vissa PDF-dokument: taggstruktur, primärt språk och titel saknas; tabeller och listor är inte korrekt kodade; alt-text saknas på meningsbärande grafiska element och det är för låg färgkontrast på liten text.

Tidsplan för åtgärder

Vi arbetar löpande för att åtgärda funna brister. 

Så har vi testat tillgängligheten

Denna redogörelse är uppdaterad 17 november 2023.

Inför lanseringen av denna webbplats i januari 2021 genomförde Funka AB en granskning av webbplatsen i testmiljö. Därefter har vi vidtagit åtgärder löpande.
Vi har också blivit granskade genom DIGG:s förenklade granskning den 21 november 2022. Utöver dessa granskningar använder vi oss regelbundet av ett webbanalysverktyg som identifierar brister i tillgänglighet.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns:

webb@jamstalldhetsmyndigheten.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Publiceringsdatum: 4 januari 2022

Senast uppdaterad: 13 juni 2024