Kom igång med arbetet

Som arbetsgivare kan du vara ett stort stöd för medarbetare som är utsatta för våld. Erfarenhet av våld i nära relationer påverkar hela livssituationen, så även arbetsförmågan och arbetsplatsen. Att förebygga och motverka våld i nära relationer är en del av ett aktivt jämställdhetsarbete.

I rapporten Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det? svarade en tredjedel att de hade minst en kollega som de trodde kunde ha pågående eller tidigare erfarenhet av våld i nära relationer. Var femte person uppgav att de anat att de hade minst en kollega som utövar eller har utövat våld i en nära relation.

Att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbetet med fokus på våld i nära relationer är ett sätt att förebygga ohälsa.

Arbetsplatsen har alltså en viktig roll att fylla genom att vara en arena där det arbetas aktivt för att förändra sociala normer kring våld i nära relationer och bidra till att göra det pratbart. Både chefer och medarbetare behöver kunna prata om våld och våga ställa frågor till någon som den tror är utsatt för våld. En väg att nå dit är att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Inkludera våld i nära relationer i arbetsmiljöarbetet

Arbetet med att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär inte att ytterligare ett område ska läggas till - frågan ryms i de strukturer och rutiner som redan finns. 

SAM-hjulet.

 

Vägledningen Gör det pratbart beskriver hur du kan gå tillväga och fungerar som ett stöd i att starta upp arbetet med att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I korthet handlar det om att:

  • förankra och ta beslut
  • utse arbetsgrupp med mandat
  • hämta in kunskap
  • ta fram en genomförandeplan
  • kommunicera i organisationen
  • lägga in i årshjulet.

Gör det pratbart - ett material för dig som vill komma igång

Gör det pratbart är ett stöd för chefer, arbetsgivare och andra på ledande befattning att på ett enkelt och pedagogiskt sätt få med våld i nära relationer i det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Både chefer och medarbetare behöver kunna prata om våld och våga ställa frågor till någon som du tror är utsatt för våld.

Vägledningen Gör det pratbart innehåller bland annat:

  • en praktisk vägledning i tre steg
  • viktiga begrepp som rör våld i nära relationer och jämställdhet
  • en beskrivning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet och SAM-hjulet kan kompletteras med området våld i nära relationer.

Ta del av Gör det pratbart - inkludera våld i nära relationer.

Det finns idag inte någon reglerad skyldighet att som arbetsgivare arbeta med frågorna, men ett aktivt arbete mot våld i nära relationer ur ett arbetsmiljöperspektiv kan göra stor skillnad för medarbetare med erfarenhet av våld och bidra till en tryggare arbetsmiljö för alla.

I webbinariet Arbetsplatsen: En viktig arena i arbetet mot våld i nära relationer från 23 januari 2024 presenterar vi bland annat vägledningen Gör det pratbart.

Här hittar du fördjupande information, tips och inspiration på aktiviteter som kan inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på våld i nära relationer.

Behöver du hjälp i arbetet?

Vill du komma igång med att implementera våldsförebyggande åtgärder inom ramen för ert systematiska arbetsmiljöarbete och behöver tips och stöd? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 17 april 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024