Om Jämställdhetsmyndigheten

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma både samhället och sina egna liv. Jämställdhetsarbete handlar bland annat om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken så att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag.

Jämställdhetsmyndigheten ska samverka med andra aktörer för att säkerställa att jämställdhetspolitiken får genomslag. Bland dem finns andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och organisationer i civilsamhället. Vår uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Vi arbetar inom följande verksamhetsområden:

I Jämställdhetsutredningens betänkande Mål, makt och myndighet (SOU 2015:86) står att det är viktigt att ha en permanent förvaltningsstruktur på jämställdhetens område. Det är så vi främjar ett långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete.

Jämställdhetsmyndigheten inrättades 1 januari 2018 just för att skapa en fast och permanent struktur på nationell nivå. Regeringen ska kunna säkerställa att jämställdhetspolitiska prioriteringar genomförs.

Myndigheten finns i Angered i nordöstra Göteborg, och leds av generaldirektör Lena Ag. Lena Ag är också ordförande i insynsrådet som är kopplat till verksamheten. I nuläget är vi omkring 130 anställda på Jämställdhetsmyndigheten.

Aktuella uppdrag

Här kan du läsa om Jämställdhetsmyndighetens aktuella regeringsuppdrag.

Våra uppdrag