Vägledning för jämställdhetsintegrering

Den här vägledningen ger en introduktion till hur ni kan planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i er verksamhet. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin handlar om att arbeta för en jämställd fördelning av makt och resurser och mer likvärdiga möjligheter för kvinnor, män, flickor och pojkar. Alla offentliga aktörer har i uppdrag att bidra i arbetet.

Vägledningen är ett stöd för er som ansvarar för, samordnar eller stöttar jämställdhetsarbete inom en viss verksamhet. Den vänder sig också till er som arbetar med att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhet.

Genom att jobba med jämställdhetsintegrering kan en verksamhet få syn på hur ojämställdhet kommer till uttryck och därmed aktivt motverka och förebygga jämställdhetsproblem både i organisationen och i samhället.

För att arbetet ska leda till resultat och effekter behöver det ske som en del av organisationens huvudsakliga verksamhet, uppdrag och processer. Därför behöver jämställdhetsperspektiv finnas med i alla beslut, på alla nivåer och i alla steg av verksamhetsprocessen, av de aktörer som deltar i beslutsfattandet.

Jämställdhetsintegrering

Senast uppdaterad: 16:46 - 12 mars 2024