Fakta och statistik om mäns våld mot kvinnor

Så vanligt är det att bli utsatt för olika former av våld och så förändras problemet över tid.

Fakta och statistik