Verksamhetsbesök

Under 2024 genomför vi verksamhetsbesök hos organisationer som mottagit bidrag för visst våldsförebyggande arbete för perioden 2023–2024 samt hos organisationer som mottagit statsbidrag för att öka kvinnor och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar för 2024-2025 samt hos organisationer som för första gången mottagit statsbidrag för kvinnors och flickors organisering under 2024-2025.

En grupp unga personer samtalar runt ett bord

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att utveckla och stärka kontrollen i sin bidragsgivning. Som ett led i detta arbete har vi beslutat att genomföra verksamhetsbesök. 

Syftet med verksamhetsbesöken är att förebygga och reducera riskerna av felaktig bidragsanvändning. Vi följer upp att organisationer genomför den verksamhet de har fått bidrag för. Besöken syftar även till att Jämställdhetsmyndigheten ska lära känna organisationerna och den miljö de verkar i.  

Besöket kan också vara ett forum för informationsutbyte och ett sätt att föra dialog med bidragsmottagare så att de enklare kan leva upp till kraven. 

Läs mer om uppdraget att stärka och utveckla kontrollen i vår bidragsgivning i regleringsbrevet 

Publiceringsdatum: 4 april 2024

Senast uppdaterad: 11 juni 2024

Organisationer som fått statsbidrag

Här kan du se vilka organisationer som beviljats statsbidrag för jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering sedan 2018.

Organisationer som har fått statsbidrag