Fakturahantering på Jämställdhetsmyndigheten

Vi tar emot e-fakturor via Peppol.

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard Peppol BIS Billing 3. Jämställdhetsmyndigheten omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol.

Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

E-faktura via Peppol

Jämställdhetsmyndigheten tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021006693.

E-faktura via vår leverantörsportal

Om ni inte ännu har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att registrera e-faktura i vår leverantörsportal.

Ange ert organisationsnummer, företagsnamn samt e-postadress till er kontaktperson och skicka ett mejl till camilla.johansson@jamstalldhetsmyndigheten.se

Vi återkommer med instruktion för registrering.

I den mån det inte går att skicka e-faktura så kan faktura i undantagsfall skickas till vår fakturaadress enligt följande:

Jämställdhetsmyndigheten

FE 7813

831 90 Östersund

Referenser

Ange beställarens namn i fältet Beställarreferens eller motsvarande.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser kan mejlas till camilla.johansson@jamstalldhetsmyndigheten.se

eller postas till:

Jämställdhetsmyndigheten

Camilla Johansson

Box 73

424 22 Angered

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Lär dig mer

E-faktura för dig som leverantör (https://www.digg.se/kunskap-och-stod/e-handel/lag-forordning-och-foreskrifter/for-dig-som-ar-leverantor-till-offentliga-aktorer)

Så ansluter ni er till Peppel (https://www.digg.se/digitala-tjanster/peppol/anslut-till-peppol)

Frågor

Har du frågor om hur du ska fakturera Jämställdhetsmyndigheten kontakta Camilla Johansson på camilla.johansson@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Mer information om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor hittar du hos Myndigheten för digital förvaltning.

 

Publiceringsdatum: 21 januari 2022

Senast uppdaterad: 9 maj 2023