Organisation

Jämställdhetsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef (generaldirektör) som utses av regeringen. Myndigheten har omkring 130 anställda och organisationen består av generaldirektör samt fem avdelningar: analys och uppföljning, nationella strategin för att motverka mäns våld mot kvinnor, stöd och samordning inklusive statsbidrag, kommunikation samt verksamhetsstöd.

Sedan myndighetens start 1 januari 2018 är det Lena Ag som är generaldirektör.

Ledningsgrupp

Jämställdhetsmyndighetens ledningsgrupp består av:

 • Lena Ag, generaldirektör

 • Lena Leed, ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef verksamhetsstöd

 • Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning

 • Berit Jernberg, avdelningschef  nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

 • Carina Abréu, avdelningschef stöd och samordning

 • Fredrik Gladh, avdelningschef kommunikation

Skiss för hur organisationen är uppbyggd och styrd av generaldirektören

Insynsråd

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektör Lena Ag är insynsrådets ordförande. Övriga medlemmar är:

 • Marianne Fundahn, riksdagsledamot (S)

 • Houshyar Kafashi, verksamhetsansvarig för organisationen Shanazi hjältar och hjältinnor

 • Thomas Pålsson, vice ordförande i Försäkringskassans styrelse och ledamot i Kulturrådets styrelse

 • Olga Persson, förbundsordförande Unizon

 • Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M)

 • Helene Odenjung, kommunpolitiker (L)

 • Peter Grönberg, chef för kultur och ledarskap inom Volvokoncernen

 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket

 • Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKR

   

Vetenskapligt råd

Jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga råd fungerar som en brygga mellan Jämställdhetsmyndigheten och forskarsamhället. Rådet bidrar till kvalitetssäkring och vetenskaplig förankring i myndighetens verksamhet. Genom sina kunskaper och erfarenheter om aktuell forskning bidrar rådets medlemmar med forskningsbaserade perspektiv på myndighetens verksamhet och utveckling.

Medlemmar i det vetenskapliga rådet är:

 • Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning, Kungliga tekniska högskolan

 • Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet

 • Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Göteborgs universitet

 • Dag Balkmar, docent i genusvetenskap, Örebro universitet

 • Diana Mulinari, professor i genusvetenskap och docent i sociologi, Lunds universitet

 • Mia Heikkilä, professor i småbanspedagogik, Åbo Akademi och gästprofessor i förskoledidaktik, Högskolan Dalarna

 • Thomas Johansson, professor i pedagogik med inriktning barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet

Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, är ordförande för rådet. Generaldirektör Lena Ag deltar i rådets möten. Line Säll, senior utredare på analys och uppföljning, är rådets sekreterare.

 

 

Publiceringsdatum: 22 juli 2021

Senast uppdaterad: 27 januari 2023