Organisation

Jämställdhetsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef (generaldirektör) som utses av regeringen. Myndigheten har omkring 130 anställda och organisationen består av generaldirektör samt fem avdelningar: analys och uppföljning, nationella strategin för att motverka mäns våld mot kvinnor, stöd och samordning inklusive statsbidrag, kommunikation samt verksamhetsstöd.

Sedan myndighetens start 1 januari 2018 är det Lena Ag som är generaldirektör.

Ledningsgrupp

Jämställdhetsmyndighetens ledningsgrupp består av:

 • Lena Ag, generaldirektör
 • Lena Leed, ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef verksamhetsstöd
 • Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning
  Berit Jernberg, avdelningschef  nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • Fredrik Gladh, avdelningschef kommunikation
 • Ida-Maria Linder, enhetschef, adjungerad ledamot för avdelningen stöd och samordning

Insynsråd

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektör Lena Ag är insynsrådets ordförande. Övriga medlemmar är:

 • Camilla Mårtensen, riksdagsledamot (L)
 • Arin Karapet, riksdagsledamot (M)
 • Sofia Amloh, riksdagsledamot (S)
 • Houshyar Kafashi, handledare i integrationsprojekt, Motala kommun, samt grundare och verksam som sakkunnig och utbildare i Shanazi hjältar och hjältinnor
 • Thomas Pålsson, vice ordförande i Försäkringskassans styrelse och ledamot i Kulturrådets styrelse
 • Olga Persson, förbundsordförande Unizon
 • Joachim Karlsson, verkställande direktör
 • Kristina Tidestav, kommundirektör
 • Deqa Abukar, entreprenör och verkställande direktör

Vetenskapligt råd

Jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga råd fungerar som en brygga mellan Jämställdhetsmyndigheten och forskarsamhället. Rådet bidrar till kvalitetssäkring och vetenskaplig förankring i myndighetens verksamhet. Genom sina kunskaper och erfarenheter om aktuell forskning bidrar rådets medlemmar med forskningsbaserade perspektiv på myndighetens verksamhet och utveckling.

Medlemmar i det vetenskapliga rådet är:

 • Monica Burman, professor i rättsvetenskap, Umeå universitet
 • Johanna Rickne, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
 • Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning, Kungliga tekniska högskolan
 • Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet
 • Dag Balkmar, docent i genusvetenskap, Örebro universitet
 • Diana Mulinari, professor i genusvetenskap och docent i sociologi, Lunds universitet
 • Mia Heikkilä, professor i småbarnspedagogik, Åbo Akademi och gästprofessor i förskoledidaktik, Högskolan Dalarna
 • Thomas Johansson, professor i pedagogik med inriktning barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet

Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, är ordförande för rådet. Generaldirektör Lena Ag deltar i rådets möten. Line Säll, senior utredare på analys och uppföljning, är rådets sekreterare.

Publiceringsdatum: 22 juli 2021

Senast uppdaterad: 31 maj 2024