Utbilda dig

För att känna sig trygg i att upptäcka våld behöver du som chef och dina kollegor ha kunskap om våld i nära relationer. Vi har tagit fram webbkursen Våld i nära relation - agera som chef eller kollega.

Fyra personer samlade runt kaffeautomaten i ett personalrum. De är i samtal två och två och håller kaffekoppar i händerna.

Ett bra sätt att få grundläggande kunskap om hur våld i nära relationer påverkar arbetet är att ta del av den kostnadsfria webbkursen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega.

Kursen ger kunskap om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen, men också hur du och din arbetsplats kan förebygga och upptäcka våld.

Du kan välja att gå den enskilt eller i grupp. Om du tar del av webbkursen enskilt så rekommenderas att du och eventuella kollegor avsätter en tid för gemensam återkoppling. Det har visat sig vara viktigt att det ges möjlighet att prata med andra om kursens innehåll och tankar kring som uppstått under genomförandet.

Gå till webbkursen Våld i nära relation - agera som chef eller kollega på vår utbildningsplattform.

 

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 14 mars 2024

Senast uppdaterad: 18 mars 2024