E-tjänst för ansökan och redovisning

Gör din ansökan via vårt digitala ansökningssystem för statsbidrag. Här kan du även spara ett utkast av din ansökan. Kom ihåg att skicka in din ansökan före sista ansökningsdatum. Du använder även e-tjänsten för att redovisa ett bidrag du beviljats.

E-tjänst för statsbidrag