Att leva med skyddade personuppgifter - behovet av samhällets långsiktiga stöd

Den 23 maj anordnar Jämställdhetsmyndigheten en konferens om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter.

Program för konferensen:

09.00 Inledning - Jämställdhetsmyndigheten

Att leva med skyddade personuppgifter – behovet av samhällets långsiktiga stöd
Sophie Nilsson, Jämställdhetsmyndigheten

10.00 Paus

10.10 Presentation av Skatteverkets uppdrag kring skyddade personuppgifter och en vägledning till offentlig förvaltning
Karin Hallmyr Valdez, skyddshandläggare, Alexander Hovlin, skyddshandläggare och Fredrik Andersson, skyddshandläggare, Skatteverket

11.15 Presentation av Skatteverkets enkätundersökning till personer som lever med skyddade personuppgifter.
Sara Lövgren, analytiker och Karolina Palmér, analytiker, Skatteverket  

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Ekonomiskt våld bland kvinnor som varit utsatta för grov kvinnofridskränkning
Ann-Sofie Henrikson, Juris Dr, Juridiska institutionen, Umeå universitet.

14.00 Paus

14.10 Våld mot personer med funktionsnedsättning
Maria Melin, GD-stab, Myndigheten för delaktighet

14.40 Kvinnors Nätverk/Linnamottagningens arbete med barn och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
Azam Qarai, verksamhetschef Linnamottagningen
Elisabeth Wamken, bitr. samordnare, Kvinnors Nätverk

15.15 Konferensen avslutas

Evenemanget är kostnadsfritt.

Här kan du anmäla dig till konferensen

Publiceringsdatum: 21 april 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024