Att öka upptäckten av våld

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer rör oss alla, våldet finns där människor finns.

Det är en mänsklig rättighet att leva ett liv fritt från våld. Våldets konsekvenser innebär förutom ett enormt mänskligt lidande även stora samhällskostnader. Det är samhällets skyldighet att erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta vuxna och barn och erbjuda behandling till de som använder våld.

Julie Jacobsson, verksamhetsutvecklare mänskliga rättigheter, Försäkringskassan
Åsa Frostfeldt, införandeledare och kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen
Maria Boustedt Hedvall, utredare, Socialstyrelsen
Eva-Katarina Ekermann, verksamhetsexpert, Migrationsverket
Lova Gustafson, utredare och samordnare av uppdrag om ökad upptäckt av våld, Jämställdhetsmyndigheten

Seminariearrangör: Jämställdhetsmyndigheten

Publiceringsdatum: 11 april 2022

Senast uppdaterad: 13 juni 2024