Digitalt informationsmöte om jämställdhetsprojekt 2024

Ett Teams-möte med information om utlysningen, ansökningsprocessen och granskningen av ansökningar.

Informationsmötet vänder sig till ideella organisationer och stiftelser som inte är kommunala eller statliga. För statsbidrag till jämställdhetsprojekt prioriteras särskilt nyskapande projekt som dessutom kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet eller inte kan finansieras med andra medel.

Våra utredare informerar om statsbidraget, men du kommer också att kunna ställa frågor till oss om utlysningen. Har du frågor som gäller specifikt din organisation, kontakta oss via mejl: bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Anmäl dig senast 13 februari via detta anmälningsformulär.

Publiceringsdatum: 30 januari 2024

Senast uppdaterad: 2 februari 2024