Digitalt informationsmöte om organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

Vi bjuder in till ett digitalt möte i Teams där du får mer information om utlysningen, ansökningsprocessen och granskningen av ansökningar. Du kommer också kunna ställa frågor till oss om utlysningen. Mötet pågår 10.00 till 11.30.

Fyra kvinnor kring ett mötesbord

Syftet med det här statsbidraget är att stödja kvinnor och flickor i egna sammanslutningar, främja deras deltagande i demokratiska processer och i samhällslivet och göra det möjligt för kvinnor och flickor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Utlysningen för bidragsår 2024 och 2025 öppnar torsdag 31 augusti och stänger tisdag 3 oktober kl. 14:00.

Anmälningsdatum har passerat, men är du intresserad av att delta kan du kontakta oss på bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se så snart som möjligt.

Läs mer om statsbidraget.

Publiceringsdatum: 9 augusti 2023

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023