Digitalt informationsmöte om statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

I höst utlyser vi för första gången statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete. Inför utlysningen erbjuder vi ett informationsmöte online där du möter våra utredare. 

Kommuner, regioner, ideella organisationer och  stiftelser kan söka projektbidrag och ideella organisationer kan söka verksamhetsbidrag för visst våldsförebyggande arbete. Utlysningen öppnar 25 oktober.

Du kan anmäla dig till ett informationsmöte om detta senast 6 oktober via detta anmälningsformulär. I formuläret kan du i förväg ställa frågor rörande exempelvis villkor, förutsättningar och bedömningar.

Om du har specifika frågor om din organisations ansökan kontaktar du i stället bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Publiceringsdatum: 19 september 2022

Senast uppdaterad: 19 september 2022