Hur förhindrar vi att kvinnor och barn som flyr Ukraina utsätts för exploatering?

Välkommen till ett panelsamtal där myndigheter och civilsamhälle diskuterar hur exploateringen av kvinnor och barn från Ukraina kan förebyggas och stoppas.

Farhågorna om att kvinnor som flyr kriget i Ukraina ska utnyttjas i prostitution och människohandel har i flera fall besannats. Sedan den ryska invasionen av Ukraina startade samarbetar myndigheter och organisationer från civilsamhället för att identifiera och hjälpa utsatta människor som kommer till Sverige. Risken för sexuell exploatering ökar då majoriteten av de som är på flykt är kvinnor och barn. Även risken för arbetskraftsexploatering är stor när de grupper som kommit på senare tid ofta saknar medel till egen försörjning. Jämställdhetsmyndigheten har uppdraget att vara nationell samordnare av arbetet mot prostitution och människohandel. I detta panelsamtal diskuterar myndigheter och civilsamhälle hur exploateringen av kvinnor och barn från Ukraina kan förebyggas och stoppas. 

Medverkande:  

Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Simon Häggström, Polismyndigheten specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Eva Norstedt, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel
Jacob Flärdh, Ordförande för Plattformen Civila Sverige mot Människohandel
Anna Thomsson, handläggare, SKR
Paulina Bolton, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Moderator: Frida Johansson, Jämställdhetsmyndigheten

Publiceringsdatum: 14 juni 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024