Informationsmöte om jämställdhetsprojekt

Onsdag den 10 maj kl. 10.30 - 12.00 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte i Teams. Här berättar vi om bidraget och vilka organisationer som kan söka. Alla intresserade är välkomna.

En kvinna skriver på en whiteboard i ett mötesrum där två män och två kvinnor sitter runt ett bord. Alla ser glada ut.

Anmäl dig i detta formulär senast den 9 maj.

Varje år fördelar Jämställdhetsmyndigheten bidrag till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Projekten ska bidra till att uppnå de mål som regeringen satt upp för jämställdhetspolitiken. Utlysningen för 2023 öppnar tisdag 20 juni och stänger tisdag 1 augusti kl. 14.00.

Publiceringsdatum: 18 april 2023

Senast uppdaterad: 18 april 2023