Jämställdhet - lösningen för att få fler i jobb?

Arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. Det är ett stort jämställdhetsproblem men också en utmaning för den svenska välfärden. Medan det i vissa grupper råder närmast full sysselsättning lyfts gruppen utrikes födda kvinnor ofta fram som en grupp med potential att fylla arbetskraftsbehovet.

För att finansiera välfärden behöver fler komma i arbete, samtidigt upplever många arbetsgivare att det är svårt att hitta kompetens vid rekryteringar. Medan det i vissa grupper råder närmast full sysselsättning lyfts gruppen utrikes födda kvinnor ofta fram som en grupp med potential att fylla arbetskraftsbehovet. Hur får vi fler i jobb i denna heterogena grupp? Vilka insatser är framgångsrika? Detta diskuteras vid seminariet och ramas in av den övergripande frågan hur den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män ser ut i Sverige och har utvecklats i ljuset av pandemin. 

 

Medverkande:  

Medverkande:

Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Maria Mindhammar, Generaldirektör, Arbetsförmedlingen

Lisa Bondesson, Samhällspolitisk chef, Kommunal

Anna Myhr, Avdelningschef Arbetsliv och etablering, Region Gotland

Sara Andersson, och

Eva Thyselius, Utredare, Jämställdhetsmyndigheten

 

Moderator: Camilla Wagner, vd Ledarskapsbyrån Klara K och tidigare ekonomijournalist

Publiceringsdatum: 14 juni 2022

Senast uppdaterad: 1 juli 2022