Jämställdhet - lösningen för att få fler i jobb?

När: 4 juli kl. 13:00
Var: Almedalsveckan, Korsgatan 4, Visby

Arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. Det är ett stort jämställdhetsproblem men också en utmaning för den svenska välfärden. Medan det i vissa grupper råder närmast full sysselsättning lyfts gruppen utrikes födda kvinnor ofta fram som en grupp med potential att fylla arbetskraftsbehovet.

För att finansiera välfärden behöver fler komma i arbete, samtidigt upplever många arbetsgivare att det är svårt att hitta kompetens vid rekryteringar. Medan det i vissa grupper råder närmast full sysselsättning lyfts gruppen utrikes födda kvinnor ofta fram som en grupp med potential att fylla arbetskraftsbehovet. Hur får vi fler i jobb i denna heterogena grupp? Vilka insatser är framgångsrika? Detta diskuteras vid seminariet och ramas in av den övergripande frågan hur den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män ser ut i Sverige och har utvecklats i ljuset av pandemin. 

 

Medverkande:  

Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten 

Lars Lööw, överdirektör, Arbetsförmedlingen 

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, ordförande, Kommunal 

Sara Andersson, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten 

Eva Thyselius, utredare, Jämställdhetsmyndigheten 

Moderator: Camilla Wagner, vd ledarskapsbyrån Klara K och tidigare ekonomijournalist 

Publiceringsdatum: 14 juni 2022

Senast uppdaterad: 22 juni 2022