Jämställdhet som lösning på välfärdens rekryteringsproblem

Välkomna på seminarium på temat jämställd rekrytering till välfärden!

De kommande åren behövs över 400 000 nya medarbetare inom välfärden. Den könssegregerade arbetsmarknaden utgör hinder för kompetensförsörjningen.

Att en stor del av arbetskraften väljer bort yrken inom vård, skola och omsorg påverkar välfärdens möjlighet att rekrytera personal och försvårar matchningen på arbetsmarknaden. Utmaningen med kompetensförsörjningen till välfärden behöver i större utsträckning kopplas samman med jämställdhetsproblem som har att göra med löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö i sektorn. Jämställdhetsmyndigheten har haft ett uppdrag att göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärden, ta fram förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden.

Under seminariet kommer följande frågor att besvaras:

  • Hur ser könssegregeringen inom välfärden ut?
  • Vilka hinder finns för att skapa en bredare rekryteringsbas?
  • Hur kan de könsbundna studie- och yrkesvalen motverkas?
  • Varför är det viktigt med ett regionalt perspektiv och vilka regionala skillnader finns det?

Tid

 5 september klockan 13:00-14:30

Plats

Digitalt eller på plats i Göteborg (Bergslagsbanans stationshus, adress: Bergslagsgatan 2, 411 04).

Föreläsare

Sara Andersson, Evelina Johansson och Malin Allert, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, samt Lena Grip, docent i kulturgeografi Karlstads universitet.

Paneldiskussion

Göran Eriksson, kommunchef i Bengtsfors
Lars Stjernkvist kanslichef för kansliet för ett hållbart arbetsliv
Marina Olsson, HR-direktör, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

 

Anmälan

Anmäl dig till eventet här.

Publiceringsdatum: 20 juni 2023

Senast uppdaterad: 18 augusti 2023