Konferens om forskning om hedersrelaterat våld och förtryck

Barnafrid - Linköpings universitet, Jämställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum anordnar en konferens med fokus på forskning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Regeringen beskriver i nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor vilket inkluderar satsningar gällande hedersrelaterat våld och förtryck, behovet av fördjupad forskning inom ett antal områden. Dels nämns behovet av uppföljning av insatser, dels nämns behovet av ny forskning inom flera områden. Vidare beskrivs fyra målsättningar som centrala till strategin;

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för
    våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling

Barnafrid, Jämställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har identifierat ett behov av att öka kunskapen om pågående och avslutad forskning inom hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av flickor och kvinnor hos yrkesverksamma som direkt eller indirekt arbetar med utsatta. Mot bakgrund av detta anordnas nu en konferens med fokus på forskning. 

Konferens leds av Narges Ravanbaksh från Amphi.

Program till konferens om forskning om hedersrelaterat våld och förtyck.

Anmäl dig till konferensen senast 12 maj.

Publiceringsdatum: 21 april 2023

Senast uppdaterad: 9 maj 2023